Skrän och revolverskjutning vid uppträde

9 maj 2018 12:55

Två dagars ledighet för odlingsarbete har Sandbäckens motorverkstad i Katrineholm beviljat sin personal. Under tiden utgår full avlöning efter gällande timlön.

Hemmasonen Th. Lund från Lerbo hade den 27 sistlidne januari överfallits på landsvägen utanför Åkfors kapell av arbetaren Karl Hedin från Åminnesstugan i Björkvik. Misshandeln var så kraftig att stort blodvite ur mun och näsa uppstått, varjämte ett revben bräcktes. Hedin dömdes i går av Jönåkers häradsrätt till en månads fängelse och att ersätta målsägaren för sönderrivna kläder samt sveda och värk med sammanlagt 173 kronor.

Löjtnanten vid flottan Fritz Netzler företog på tisdagen en flygfärd Stockholm-Göteborg på 3 ½ timmar med en passagerare. Färden gick på 2,000 à 3,000 meter höjd över Norrköping och östra Västergötland. Distansen är omkring 50 mil.

Båda kamrarna ha bifallit k. m:ts förslag om höjande av gränsen mellan snatteri och stöld från 15 till 30 kr.

I måndags ägde ett svårare uppträde rum i Svegs stationssamhälle i Jämtland. Efter biografföreställningen i Templarhuset samlades omkring 200 syndikalister, vilka under skrän och revolverskjutning tågade till Mälareprovinsernas bank, där fönsterrutorna krossades och en del inventarier förstördes. Därpå drog massan genom samhället, varvid fönster och staket förstördes. Vid gästgivaregården mötte ett antal samhällsbor med skjutvapen, vilka avlossade fyra skott mot massan, varav ledarna erhöllo rätt svåra skador.

Kuriren för 50 år sedan

Vid årsmöte med Sörmlands distrikt av Svenska Röda Korset utsågs på styrelsens förslag fru Anne-Marie Montgomery, Årdala-Helgesta, till ny sekreterare. Fru Montgomery är den första kvinna som bekläder sekreterarposten i distriktets historia. Hon blir tillika den första heltidsanställda sekreteraren.

Det var MUCK för många katrineholmare för ett par veckor sedan. Från P 10, T 1, P 18 och andra håll strömmar 20-21-åringar ut i arbetslivet igen. Men har den trånga arbetsmarknaden plats för alla som återbördas till civil verksamhet?

Karl-Erik Andersson ryckte ut från T 1 den 26 april. Han är färsk KTS-ingenjör och han har sökt jobb i hela landet under flera månader. Utan resultat. Och med 250 kronor på fickan när han muckade.

Ett 70-tal personer mötte på tisdagskvällen upp till informationsmöte om fiske på Domus i Katrineholm.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!