Skarp M-kritik mot bidrag till folkparken

Föreningen Vingåkers folkpark beviljas kommunala bidrag på tvivelaktiga grunder. Kritiken kommer från Moderaterna och nu skrivs bidragsreglerna om – men utan att bli ett dugg tydligare.

21 maj 2019 19:05

Det tycker Anna Lejon (M), vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden. Det var hon som satte stenen i rullning genom att ifrågasätta hur nämnden tillämpar och tolkar reglerna.

Redan det faktum att de är öppna för tolkning är mycket problematiskt, anser hon.

– Alla våra föreningar i kommunen kämpar för att få ekonomin att gå ihop. Därför är det viktigt att bara de som har rätt till bidrag får det.

I kommunfullmäktiges bidragsregler står att berättigad förening ”ska uppfylla de juridiska kraven som ideell förening”. Fullmäktige har också slagit fast att föreningar med ekonomisk verksamhet inte har rätt till bidrag.

Anna Lejon har dock funnit en paradox. När hon granskat de föreningar som söker drift- och investeringsbidrag, sticker två stora mottagare ut: Andelsföreningen Vingåkers folkpark och Högsjö byggnadsförening.

Båda är registrerade som ekonomiska föreningar, inte ideella. I föreningslagens mening har de därmed till syfte att främja medlemmarnas ekonomiska intressen.

Men de drivs som om de vore ideella, tycker majoriteten i kultur- och fritidsnämnden – och beviljar dem därför årliga bidrag. Denna tolkning upprör Lejon.

Hennes kritik har särskilt siktat in sig på bidragen till Vingåkers folkpark, som under de senaste fem åren uppgår till drygt 246 000 kronor.

Vingåkers socialdemokratiska förening är den största andelsägaren i folkparken.

– Men det är inte därför jag driver frågan. Det är för att föreningen klart och tydligt inte uppfyller reglernas krav, hävdar Lejon.

Förutom föreningsformen, pekar hon ut fler exempel i fullmäktiges bestämmelser för att styrka sin tes:

– Där står att en bidragsberättigad förening ska arbeta för drog- och alkoholfrihet. Mig veterligt serveras alkohol vid vissa arrangemang i parken. Dessutom har föreningen inte betalande medlemmar, den har andelsägare. Frågan är vad majoriteten har för syfte med sin tolkning att föreningen är berättigad bidrag?

Anna Lejons invändningar när årets driftsbidrag fördelades ledde till att nämnden beställde en översyn av reglerna. Nu har majoriteten ställt sig bakom ett tjänstemannaförslag till ändring. Den innebär bland annat att två nya villkor skrivs in.

Det ena är att bidragsberättigad förening ska ha ”en ideell målsättning”, det andra att den ska ”främja sina medlemmars ekonomiska intressen men inte genom ekonomisk verksamhet”.

Det gör inte reglerna tydligare alls och skapar ett ännu större tolkningsutrymme, tycker Lejon.

--Det kan öppna för andra föreningar, som till exempel bostadsrättsföreningar, att söka bidrag. Det skulle också kunna förmå ekonomiska föreningar att tillfälligt lägga om sin verksamhet för att få bidrag av kommunen.

Bidragsreglerna har blivit en het potatis i kultur- och fritidsnämnden. Men mer för Anna Lejon (M) än nämndens fyra S-, MP- och SD-ledamöter, uppger ordföranden.

– Vi står långt ifrån Anna i den här frågan. Ska föreningarna behöva ändra sina stadgar, eller? Jag får liksom inget svar på vad det är hon vill.

Alla utom Lejon står bakom förslaget om tilläggsvillkor.

– Med skrivelsen att bidragsberättigade föreningar ska ha en ideell målsättning blir det tydligare. Det har båda dessa föreningar. Ingen av dem gör ekonomisk vinning.

När det gäller Vingåkers folkpark delas inga ersättningar ut till andelsägare eller styrelse. Enligt praxis kan ideella föreningar bedriva ekonomisk verksamhet om den främjar det ideella ändamålet.

På Lejons påpekande om alkoholservering i folkparken, replikerar Sävheden Larsson att kommunen inte ger bidrag till sådana arrangemang. Däremot medger hon att föreningen inte svarar upp till villkoret om minst 20 betalande medlemmar.

– Och det vill du förstås ha ett svar på. Just nu kan du inte få det. Jag vet inte vad jag ska säga.

Sävheden Larsson har suttit i folkparkens styrelse, ingår nu i valberedningen och arbetar ideellt vid olika tillställningar. Samtidigt är hon med och delar ut bidrag till föreningen.

– Jag känner inte att jag är jävig eftersom jag inte gör någon vinning. Jag är med i VIF också, är jag jävig där med? Vingåker är litet så det är inte konstigt att sådana situationer ibland uppstår.

Andelsföreningen Vingåkers folkpark u.p.a.

Registrerades 1929. Förkortningen står för Utan personlig ansvarighet, en gammal juridisk term för ekonomiska föreningar.

Vingåkers S-förening äger 21 andelar i föreningen, artistparen Widén-Poppe äger sju och IOGT-NTO äger två.

Föreningens ändamål är enligt Bolagsverket att arrangera nöjestillställningar samt idka kafé- och konditorirörelse och annan därmed jämförlig hantering. Efter folkparkens nystart har verksamheterna blommat ut i flera olika arrangemang som dragit mycket folk. I fjol omsatte föreningen 934 000 kronor och gjorde en vinst med drygt 82 000.

Källor: Bolagsverket, andelsföreningens årsredovisning för 2018

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Henrik Wising 0150–728