Ekonomi Mobiloperatören Tele2 redovisar ett underliggande rörelseresultat (ebitda) på 2,6 miljarder kronor för fjärde kvartalet, en ökning med nästan 1,1 miljarder kronor jämfört med motsvarande period föregående år och bättre än förväntningarna.

Omsättningen för bolaget uppgick till 7,3 miljarder kronor, en nedgång med en procent jämfört ett år tidigare. Det var i linje med förväntningarna.

"Detta kvartal avslutade ett år av transformation där vi genomförde integrationen med Com Hem och förberedde Tele2 inför resan mot att bli världens smartaste telekombolag. Vi uppfyllde vår finansiella guidning för 2019 med stöd av kostnadssynergier", skriver vd Anders Nilsson i en kommentar.

Styrelsen föreslår en ordinarie utdelning till aktieägarna på 5:50 kronor per aktie, en ökning med 25 procent jämfört med 2018, samt en extra utdelning om 3:50 kronor per aktie. Året före var utdelningen 10:40 inklusive extrautdelning.

Samtidigt ökar ledningen takten i det pågående sparprogrammet.