Replik: Fler parkeringar i Munktellstaden planeras

30 mars 2019 05:00

Replik till "Bygg fler p-platser i stället för skola", publicerad den 27 mars. Fler parkeringar är en del av utredningsuppdraget i Munktellstaden i Eskilstuna. För den som var uppmärksam när nyheten om en skola släpptes kunde också konstateras att i uppdraget ligger att se hur p-garaget kan kompletteras med ytterligare p-däck innan skolan tar resterande ytor i anspråk samt ytor där slakthusområdet ligger.

Hela projektet med detta p-garage har gjorts med det faktum att en byggnad för andra ändamål ska kunna byggas ovanpå. Och att fler parkeringar kan behövas. Också det är väl kommunicerat. 

I övrigt är en skola i området den pusselbit som fattas för att det ska bli en komplett stadsdel. Skolan syftar inte till endast barn i närområdet utan är en viktig del i att bryta skolsegregationen i Eskilstuna där just skolgång i den stadsdel man bor inte alltid är till gagn för individen och samhället. I synnerhet inte om skolan ligger i en segregerad stadsdel och det inte går att ta sig till andra skolor. Vi ska bryta det mönstret.

Politiken har noga tänkt igenom detta. Parkeringsfrågan finns med. Behovet av fler skolor finns med. Behovet av att bryta segregation finns med och även att bygga en attraktiv såväl skola som Munktellstad finns med. Vi höftar inte i utvecklingen av Eskilstuna. 

Jimmy Jansson 

Kommunstyrelsens ordförande, Eskilstuna

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!