Replik: Den fortsatta utgivningen är viktigare än ägandet

20 februari 2019 05:00

Replik till Loe Önnereds artikel. Mediebranschen har genomgått omtumlande förändringar vad gäller läsarvanor och annonsörernas vägar att nå konsumenterna. För att möta denna utveckling har Eskilstuna-Kuriren precis som andra tidningar arbetat med både omfattande besparingar och investeringar i nya digital plattformar som ska möta läsare och annonsörer även när dessa väljer bort papperstidningen som informationsskälla.

Samtidigt blev det alltmer uppenbart för stiftelsen att den ekonomiska utvecklingen för tidningen var sådan att den hade kommit farligt nära den gräns där stiftelsen bara skulle kunna garantera utgivningen av Eskilstuna-Kuriren under ett begränsat antal år framöver. Med stiftelsen som fortsatt ägare riskerade alltså Eskilstuna-Kuriren att hamna i ett läge där en nedläggning av tidningen blev en tvingande nödvändighet.

Nu är det alltså Norrköpings Tidningar som äger Eskilstuna-Kuriren och som med sina betydligt större ekonomiska resurser kommer att ansvara för utgivningen av tidningen. I avtalet med oss har de lovat att både ge ut den i för all framtid och behålla den liberala inriktningen på tidningens ledarsida. Om de bryter mot detta så har vi skaffat oss garantier för att stiftelsen ska återfå tidningen och därmed kunna återuppta utgivningen i någon form på egen hand.

På så vis fullföljer vi Selanders vilja som han uttryckte det i våra stadgar. Eskilstuna-Kuriren kommer att fortsatt ges ut och tryggandet av den framtida utgivningen är av sådan överordnad betydelse att detta måste sättas före ägandet.

Anders Frostell

Ordförande i Eskilstuna-Kurirens stiftelse

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!