Regler ska underlätta för torghandel i Tennisparken

I Tennisparken finns plats för torghandel och tillfälliga evenemang, men hittills har det saknats regler för offentliga tillställningar och handel. Det ska det nu bli ändring på.

10 september 2019 12:04

Tennisparken i centrala Vingåker är tänkt som en plats för många olika sorters aktiviteter. Här finns lekplats och utegym – och en "stor, stenlagd torgyta lämplig för evenemang och torghandel", som kommunens upplevelsechef Johan Tranquist skriver i ett ärende till kommunstyrelsen. Parken har använts för kommunala arrangemang, och i sommar har kiosken i parken varit bemannad med kommunala feriearbetare som sålt glass och kaffe.

Men för privata aktörer som vill hyra delar av parken för torghandel eller för evenemang av olika slag saknas det än så länge tydliga regler och uppgifter om priser. Nu har ett förslag till lokala ordningsföreskrifter för offentliga sammankomster och torghandel i parken tagits fram. Ärendet togs upp av kommunstyrelsen i måndags.

Oppositionsrådet Charlotte Prennfors (M) reserverade sig och pekar på otydligheter i ansvarsfördelningen mellan kommunen och den som hyr.

– Om man arrangerar något är man ansvarig för personskador. Ska man lägga på arrangören ett ansvar som kommunen inte har tagit på sig resten av året, undrar hon.

Förslaget har skickats vidare till kommunfullmäktige, som har sista ordet, utan ändringar.

– Jag kände att nu räcker det. Ska vi hitta småfel hela tiden så blir vi aldrig färdiga, säger Anneli Bengtsson (S), kommunstyrelsens ordförande.

Enligt Johan Tranquist finns det intresse från lokala livsmedelsproducenter att bedriva torghandel i Vingåker, även om det återstår att se hur omfattande och ofta återkommande handeln i parken kan bli.

Med lokala ordningsföreskrifter får kommunens tjänstemän ett verktyg och tydliga regler att förhålla sig till, när de får förfrågningar om att hyra parken.

– Så att vi vet vilka ramar vi har och vad vi kan säga ja och nej till, säger Johan Tranquist.

Detta är viktigt inte minst mot bakgrund av likabehandlingsprincipen, understryker upplevelsechefen.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Johannes Tångeberg Ulrica Andersson