PTS: Fler klagomål per postförsändelse

15 april 2019 11:10

Både leverantörer och konsumenter måste anpassa sig för att säkra en framtida postservice som går att lita på, skriver Post- och telestyrelsen (PTS) i den årliga rapporten Svensk postmarknad.

I rapporten konstaterar PTS att digitaliseringen dragit ned antalet brev med 8 procent i fjol samtidigt som nästan tre miljoner svenskar nu tar emot post från myndigheter och företag med digital brevlåda.

PTS skriver att antalet klagomål har minskat, men att antalet klagomål per försändelse har ökat för vissa av Postnords tjänster, som inrikes paket.

För att komma tillrätta med problemen ser PTS att användarna måste vara öppna för nya leveranser och förändrade utdelningsfrekvenser.

"De närmaste åren kommer regelverket att behöva förändras för att möta samhällets, företags och privatpersoners förändrade behov av postservice", skriver Dan Sjöblom, generaldirektör på PTS.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
TT