Personalkostnaderna sjönk inte som planerat

Trots att stadsbidraget upphörde så sjönk inte personalkostnaderna på vissa avdelningar på kommunens särskilda boenden. Det fick politikerna att reagera.

9 september 2019 10:15

Stadsbidraget har räckt till fyra extra tjänster på kommunens särskilda boenden. Men utbetalningarna upphörde vid årsskiftet 2018/2019. Trots det sjönk inte personalkostnaderna på vissa avdelningar.

– När vi tittade på det i första läget såg det ut som om man fortsatte med samma storlek på bemanningen på vissa avdelningar, säger Robert Skoglund (S), socialnämndens ordförande.

Det fick politikerna att reagera.

– Det är ju helt oacceptabelt. Man kan inte ha personalbudget som överstiger den budget man har fått. I sådana fall måste man vända sig till politikerna och säga att det här inte fungerar. Vi måste ha mer personal. Och så får vi ta avgörandet, förklarar Robert Skoglund.

Den ekonomiska avvikelsen har utretts och i samband med nämndens septembermöte förklarade enhetscheferna vad som hänt.

– Vår slutsats som vi drog från början blev lite fel, säger Robert Skoglund.

– Grundbemanningen på ett särskilt boende är två personal. Ibland behöver man dock ha extra personal om en brukare exempelvis är väldigt sjuk eller dement. Vissa äldre dementa blir väldigt våldsamma. Då blir det en arbetsmiljöfråga för då handlar det om säkerheten för vår personal. Det var sådana förklaringar som låg bakom att man drog över budgeten, säger han.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Carina Bergius