Ekonomi Konfektyrbolaget Cloetta redovisar en vinst före skatt på 213 miljoner kronor för fjärde kvartalet 2019. Det är 49 procent bättre än samma period föregående år då vinsten låg på 143 miljoner kronor. Även omsättningen steg, från 1 646 miljoner kronor till 1 722 miljoner kronor.

Styrelsen föreslår en oförändrad utdelning till aktieägarna på en krona per aktie.