Oenigt om hembränt i EU

Hur mycket sprit kan brännas hemma utan att man behöver betala skatt?

Den som törstar efter svar får vänta vidare, sedan EU-länderna fortsatt inte kunnat enas.

8 november 2019 10:28

Frågan handlar om huruvida det går att ge skatteundantag till den som bränner sin egen sprit för husbehov – i de länder där sådant faktiskt är tillåtet. Och i så fall för hur mycket?

Javisst, tycker Rumänien och Ungern, där hushåll på landsbygden gärna gör egen sprit av restprodukter från odlandet av plommon eller aprikoser eller annan frukt. De två länderna vill ge utrymme i EU:s skatteregler för att kunna bränna åtminstone 100 liter per år av rumänsk tuica och ungersk palinka, utan att behöva skatta.

Bulgariskt nej

Absolut inte, tycker dock främst grannländerna Bulgarien och Tjeckien.

Vår regering har som mål att bekämpa beroende av alkohol, tobak och narkotika. Jag kan inte acceptera legaliserandet av hemgjord sprit, säger tjeckiska finansministern Alenka Schillerova, som på fredagen återigen stoppade en uppgörelse i frågan.

En kompromiss har annars accepterats av de flesta medlemsländerna, inklusive Sverige. Tanken är att den som vill tillåta skattefri hembränning ska få det, men maximalt av 50 liter per hushåll och år.

Bulgarien kan dock fortsatt endast acceptera en skattereduktion – inte skattefrihet.

Grannarna är inte glada.

Jag är djupt besviken på våra kollegor. Vi är redo att vara flexibla, säger rumänske statssekreteraren Attila György.

Nya kompromissförsök ska nu göras inför nästa finansministermöte i december.

Kryptovalutor

På fredagens möte kunde ändå ministrarna enas om att plocka bort centralamerikanska Belize från EU:s svarta lista över länder som inte samarbetar mot skattefusk. Dessutom diskuterades arbetet med nya modeller för beskattning av internationella nätjättar och EU:s samlade syn på kryptovalutor.

Det här är en fråga som vi behöver gräva betydligt djupare i. Därför är det bra att vi diskuterar på EU-nivå, säger finansminister Magdalena Andersson (S), som följde fredagens möte på distans hemifrån.
Det är klart att det kan finnas fördelar om det blir lättare med internationella betalningar, men det finns också stora risker när det gäller den finansiella stabiliteten och risk för penningtvätt till exempel. Vi behöver analysera konsekvenserna av detta mer noggrant, säger Andersson.
Fakta: Belize bort från svarta listan

EU:s "svarta lista" över länder och jurisdiktioner som inte anses samarbetsvilliga i skattefrågor sattes upp i december 2017. Efter att inledningsvis ha bestått av 17 områden har listan både ökats och minskats under de regelbundna uppdateringar som görs.

För närvarande finns åtta områden kvar:

• Oceanien (4): Amerikanska Samoa, Fiji, Samoa och Vanuatu.

• Asien (2): Guam och Oman.

• Nordamerika (2): Trinidad och Tobago och Amerikanska Jungfruöarna.

Därutöver finns även en grå lista för de länder och områden som håller på att genomföra utlovade förändringar vad gäller exempelvis öppenhet och informationsutbyte på skatteområdet. Många av de länderna riskerar dock att snart bli svartlistade igen, om de inte genomför utlovade åtgärder före årsskiftet.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Wiktor Nummelin/TT