Han tycker att omhändertagandet av Oliver har skett på ett rättssäkert sätt och att beslutet är väl underbyggt. Föräldrarna och barn fick stanna kvar längre tid på BB för stöd och observation inför ställningstagandet.

­– Vi fick den första indikationen då BB gjorde en orosanmälan. Vi gjorde en bedömning och kom fram till att barnet behöver placeras och bo någon annanstans. Det är sedan prövat i två instanser.

Heinebäck säger att kommunens utgångspunkt är att stötta så att föräldrar och barn kan bo ihop.

– Men ibland är är omständigheterna sådana att det inte är möjligt.

Finns det något som kan ifrågasättas i socialtjänstens agerande i det här fallet?

– Det här är svåra frågor men jag har förtroende för våra handläggare och tillit till att de gör ett bra jobb.

Stefan Heinebäck säger att vården ska omprövas var sjätte månad.

­– Vi ska också jobba med nätverket. Barn har alltid rätt till sina föräldrar och vi försöker få umgänget att fungera. I detta stöttar vi föräldrar på olika sätt, bland annat erbjuder vi en föräldrautbildning eller umgängesstöd.

0155-767 24