Snart är det tid för nya stommen att ta plats

Om- och nybyggnationen av Nyköpings lasarett pågår för fullt. SN har besökt platserna till det som ska bli två nya huskroppar.

21 november 2019 06:35

En lastbil stannar till utanför grinden till området där den tidigare huvudentrén fanns. Sedan tidigare har den gamla huskroppen rivits och ett stort hål finns numera på platsen. I samband med schaktningsarbetet har 570 lastbilslass med bortsprängt berg forslats bort från området, samt ytterligare 500 med andra schaktmassor. 

De förberedande arbetena börjar lida mot sitt slut och någon gång efter nyår ska stommen till ett nytt hus börja monteras. Till sin hjälp har hantverkarna en 160 ton tung så kallad larvburen mobilkran. Cirka 950 bjälklagselement, 100 betongpelare, 180 väggelement och 80 stålbalkar utgör stommen, med en totalvikt på 4 150 ton. 

Det nya huset, som ska bli 10 000 kvadratmeter stort, kommer att sitta ihop med två av de gamla huskropparna. Det ska bland annat inrymma en ny huvudentré, slutenvård för ortopedi, fotvård, provtagningscentral och en ny magnetkamera. I slutet av 2022 beräknas byggnaden stå färdig.

– Att bygga huset tar inte så lång tid. Det som kan uppfattas som lång tid är de förberedande arbetena. Det är svårt att riva ett gammalt hus och samtidigt göra det möjligt att ansluta det nya huset mot de befintliga huskropparna. Det nya huset måste anpassas mot det äldre husets våningshöjder, vilket innebär att det blir trångt om utrymme för den moderna teknik som ska rymmas ovanför undertaket, säger Mathias Hjelte, förvaltare för Nyköpings lasarett. 

Bortsett från det har det gått förhållandevis bra med de förberedande arbetena. 

– Saker har uppkommit på vägen, men hittills har vi löst dem snabbt tack vare ett bra samarbete med vår entreprenör NCC. Men vi ska också komma ihåg att det är svårt att få till en bra planering för att det ska bli så små konsekvenser som möjligt för såväl patienter som medarbetare under byggtiden, säger Mathias Hjelte. 

På detta område jobbar i dagsläget omkring 20 personer. Mellan nästa sommar och sommaren 2021 kommer personalstyrkan att uppgå till omkring 70-80 hantverkare.

Men det finns fler än ett område där det ska byggas nytt. Under vår rundvandring får vi visat för oss att de förberedande arbetena för ytterligare ett nytt hus har dragit igång. Det ska uppföras snett mitt emot brandstationen, där den tidigare akutmottagningen låg. Huset kommer att bli 8 000 kvadratmeter stort.

I byggnaden ska den nya akuten ligga, men det ska även göras plats för en utökad operationsavdelning med nio operationssalar, samt för en sterilcentral. När huset ska stå klart kan inte Mathias Hjelte svara på eftersom projekteringen hos byggföretaget ännu inte är färdig. 

Ni bygger för framtiden, men hur många år framåt ska det nya sjukhuset klara kommande besöksutveckling?

– Det är svårt att förutsäga hur den framtida hälso- och sjukvården kommer att se ut, men lokalerna har planerats med utgångspunkt från dagens vårduppdrag och de förändringar och trender vi känner till. Mottagningsverksamheten är ett exempel på där man expanderar ytorna, vilket bland annat ger fler undersökningsrum. Genom att dessutom förbättra flöden för patienterna, personalen och andra besökare uppnås också en bättre tillgänglighet, säger Mathias Hjelte. 

Enligt honom byggs lokalerna enhetligt, vilket gör att det i framtiden möjliggör att flytta runt verksamheter utan krav på stora ombyggnationer. 

– Vi gör inte den här om- och nybyggnation för vår skull, utan för invånarna, avslutar Mathias Hjelte.

Flera ombyggnationer

Om- och nybyggnationen på Nyköpings lasarett handlar inte bara om två nya huskroppar.

Även Folktandvårdens lokaler håller på att uppgraderas. De invändiga rivningsarbetena är klara och följs av byggnads- och installationsarbeten under det här året. 

Dessutom byggs ett nytt kyl- och värmesystem för fastigheterna på Hålletområdet. Markarbeten pågår fram till sommaren 2020.

Även produktionsköket byggs om samt avdelningsköken på plan 5, 8, 9 och 10. 

Källa: Region Sörmland

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Jimmy Persson