Moderaterna: Barnen blir inte sedda på Rosvallaskolan

Moderaterna vill stoppa bygget av låg- och mellanstadieskola på Rosvalla och vill hellre se flera mindre skolor. Men hur många, var och när de ska byggas kan de inte ge besked om i nuläget.

– Vi behöver ta fram en strategi hur vi ska utveckla skolan när det gäller lokaler, säger oppositionsråd Anna af Sillén (M).

7 september 2018 21:00

Att kommunen växer och att det finns ett akut behov av skollokaler är både majoriteten och Moderaterna överens om. Moderaterna vill stoppa bygget av F-6 skolan på Rosvalla, de tycker den är för stor. När skolan presenterades handlade det om uppemot 700 platser men skolpolitiker Kent Pettersson (S) tyckte när Socialdemokraterna presenterade sin skolpolitik förra veckan "att det är i mesta laget".

På Moderaternas pressträff i Teaterparken tycker skolpolitikerna Petter Söderblom (M) att maxtaket på skolor ska ligga runt 350 platser.

Vilka är argumenten för att Rosvallaskolan är för stor?

– Barn behöver bli sedda och det tror vi inte att de blir i för stora skolor, säger af Sillén

Rektorn för Norra Ängbyskolan i Stockholm, med 750 elever, ser inte att otryggheten ökar. Hur ser ni på det?

– När det gäller skolfrågan så har man olika idéer om vad man tror på, vi grundar våra förslag på vad vi tror på och även på samtal med föräldrar och lärare har i Nyköping, säger af Sillén.

Att rektorn i princip bara ser pedagogiska fördelar tycker inte Petter Söderblom är så förvånande.

– Jag tänker krasst att en rektor för en sådan skola tycker givetvis att den är bra, säger han.

Moderaterna ger inte något konkret förslag på hur många F-6 skolor som behöver byggas eller var de ska ligga.

– Det viktigaste är att lägga den grundliga analysen för hur den kommunala skolan ska utvecklas och ta dialogen med friskolorna. Kan ni tänka er att utveckla eller nyetablera? säger af Sillén.

Hur bråttom tycker ni att det är att få fram nya skolor, ni vill börja med en strategi och befolkningen ökar?

– Det är viktigare än någonsin att få slut på ad hoc-lösningarna med ständiga konflikter, säger af Sillén som gärna ser mer blocköverskridande lösningar.

Men finns det inte en risk att ni i stället hamnar i paviljonglösningar?

– Den här skolan ska stå i kanske fyrtio år, om det blir en förskjutning på fyra månader i processen så har det ingen större betydelse, säger Söderblom och säger att det är möjligt att en mindre skola kan komma att byggas på platsen men lovar inget.

När kommer det finnas skolor i Nyköping för att täcka upp lokalbristen?

– Vi kan inte säga exakt när, bara att det är högsta prioritet och att vi behöver göra analysen av var de ska ligga och hur de ska byggas för att få rätt åldersgrupper och storlek.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Fredrik Ericsson