Hästuppfödare kräver besked om abortvirus: "Vi måste döda ryktesspridningen"

Det pågår en hätsk ryktesspridning om det fruktade abortviruset EHV-1 på flera sociala medier. Nu vill hästuppfödaren Jocke Wallenberg att länsveterinärerna informerar om det faktiska läget i Sörmland. Men länsstyrelsens veterinärer har inte tid.

15 februari 2019 17:37

Vad gäller och hur ska hästägare och hästuppfödare egentligen förhålla sig till den allvarliga neurologiska formen av virusabort (EHV-1) som drabbat två stall i Stockholmstrakten?

Det undrar Jocke Wallenberg, uppfödare och stallägare i Björkvik som tillsammans med Malin Andersson, regional samordnare för Hästnäringens nationella stiftelse i Sörmland och Östergötland, försökt få till en informationsträff med länsstyrelsens veterinärer – utan framgång.

Av säkerhetsskäl har Jocke Wallenberg stängt sitt stall för besökare, mest på grund av den ryktesspridning som just nu pågår på sociala medier där olika stall på felaktiga grunder hängs ut som smittbärare.

– Jag har stängt stallet av ren självbevarelsedrift för att ingen ska kunna säga att vi sprider smitta. Jag hyr inte heller ut hästlastbilar längre, säger han.

I ett försök att stävja de rykten som florerar på nätet har Jocke Wallenberg och Malin Andersson försökt att arrangera en informationsträff med länsveterinärerna. Dels för att få information om hur viruset fungerar och smittar, dels hur man ska förhålla sig kring praktiska frågor, som just stallbesök och hygien.

– Även om vi inte har någon smitta i länet i nuläget är detta en jättefråga. Hästföretagare drabbas då man måste stänga anläggningar för besökande hästar. Har man ett ridhus minskar intäkterna och hur ska vi uppfödare förhålla oss. Vågar jag åka med hingsten och samla sperma, eller betäcka stoet. Det är den typen av frågor som vi behöver få svar på, säger Jocke Wallenberg.

Han tänker att även andra intressenter skulle kunna vara med och informera om läget.

– Det finns en mängd folk som skulle kunna ställa upp och prata, allt från försäkringsbolag till privata entreprenörer. Men utan deltagande av en veterinär kommer det inte finnas någon substans i det vi säger.

Länsveterinärerna har inte tid att i nuläget delta vid någon informationsträff, men meddelar att det är svårt att gå ut med någon information om läget, då det inte finns någon smitta i länet.

– Vi har inget smittläge i nuläget och den misstanke om smitta som uppgavs häromdagen var negativ. Att stall stänger beror alltså inte på myndighetsdirektiv, utan att stallägare vill skydda sig själva, säger Ann Jaconelli, länsveterinär på länsstyrelsen i Södermanland.

Hon uppmanar även alla oroliga hästägare att följa utvecklingen på Statens veterinärmedicinska anstalts (SVA) hemsida. Eller länsstyrelsen Sörmlands hemsida.

Inga tecken på smittspridning i Södermanland

Länsstyrelsen har varit i kontakt med distriktsveterinärerna i Södermanland och Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) vid ett flertal tillfällen för att stämma av smittläget.

På länsstyrelsens hemsida uppger man att det i nuläget inte finns några tecken på smittspridning i länet, enligt distriktsveterinärerna och SVA.

EHV-1 är det mest fruktade viruset, som kan förorsaka övre luftvägsinfektion, abort hos dräktiga stona eller neurologisk sjukdom.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Jenny Palmqvist