Tidigare ÖB positiv till ökad försvarsbudget

Regeringen vill höja försvarsanslagen till två procent av BNP. Tidigare överbefälhavaren och Nyköpingsbon Johan Hederstedt ser att takten i försvarsuppbyggnad måste öka, om det ska ge någon effekt.

Nyköping 10 mars 2022 15:54

– Inte minst utifrån det säkerhetspolitiska läget vi har nu, så behöver det här snabbas på. Att de driver på det allt vad de kan, säger Johan Hederstedt.

Försvarsbudgetens andel av Sveriges BNP ligger 2022 på cirka 1,25 procent, enligt finansdepartementet. Nu vill regeringen höja till två procent, vilket är samma procentsats som Nato kräver för ett medlemskap.

– Det finns en koppling där, att ha samma nivå, men kanske inte för en Nato-anslutning eftersom det inte är aktuellt enligt regeringen, säger han.

Armén och dess marktrupper är prio ett att förstärka, enligt Johan Hederstedt.

Han ser att det behövs fler brigader, vilket är sammansatta förband som kan innehålla artilleri, luftvärn och ingenjörsförband, till exempel. En brigad är uppbyggd runt ungefär 4 000-5 000 personer.

– Vi har inte tillräckligt med antal brigader. Vi måste kunna försvara landet på flera ställen. Inte bara runt Stockholm, säger han.

Sörmland har haft en egen brigad med fokus på pansar, alltså stridvagnar. Den avvecklades den 30 juni år 2000. Dagen efter utnämndes Hederstedt till ÖB, och jobbade i tre år när försvaret övergick från invasionsförsvar till insatsförsvar.

– Jag fick uppgiften att ta bort regementen och avveckla system. Det var ett politiskt beslut men det var jättetufft.

undefined
ÖB Johan Hederstedt anlände till Folk och Försvars rikskonferens 2003 då det säkerhetspolitiska läget nästan vara det motsatta till idag.

Hederstedt ser att det var en annan tid. Sovjetunion hade gått i graven och Nato avvecklade sina planer för att hantera ett världkrig.

 – Det satsade mycket på internationella operationer. Fokus var inte på samma sätt att försvara sitt land.

Marinen behöver också rustas upp, med moderna fartyg och ubåtar, enligt Hederstedt.

– Men det tar lång tid att bygga en ubåt och det gäller att forcera.

 Flygvapnet och stridsledning är Sveriges starkaste sidor. Bättre än Nato på flera punkter, enligt Hederstedt.

– Kvalitetsmässigt ligger vi otroligt högt för flygvapnet och vissa ledningssystem.

Ser du några risker i att Sverige vill bygga upp ett starkare försvar?

– Det kan provocera Ryssland men det kommer det alltid att göra. Jag tror det är helt nödvändigt, så att vi är i paritet med övriga länder.

Han ser att industrin behöver pressas för att få fram allt militärt material. Att försvaret behöver öva mer och att rekryteringsgrunden förbättras, för att få in fler värnpliktiga och befäl.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa
Kriget i Ukraina
Danmark

Västledare anklagar Ryssland för sabotage

Västledare anklagar Ryssland för sabotage
Ryssland/Ukraina

Ryskt propagandanätverk upptäckt

Ryskt propagandanätverk upptäckt
Ukraina

Ryska skenvalen i Ukraina avslutade

Ryska skenvalen i Ukraina avslutade
Ryssland/Ukraina/Georgien

Flyr för att slippa bli kanonmat

Flyr för att slippa bli kanonmat
Ekonomi

Moskvabörsen på lägsta nivån sedan februari

Moskvabörsen på lägsta nivån sedan februari
Visa fler
Läs mer!

Tidigare ÖB, Johan Hederstedt: "Ryssland kommer antagligen hota militärt"

Tidigare ÖB, Johan Hederstedt: "Ryssland kommer antagligen hota militärt"