Myndighetsnej till bostäder på Tureholm

Trosa kommun vill bygga bostäder på Tureholm. Men flera myndigheter anser att det är olämpligt. Översvämningsrisken i området är mycket hög, menar bland annat Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

6 mars 2019 07:01

Trosa kommun har tidigare antagit en detaljplan för byggnation av sju bostadshus i form av tre parhus samt en friliggande villa ute på Tureholm 2:24. Husen skulle placeras på lågt belägen ängsmark vid en befintlig enskild väg cirka en meter över havets medelvattenstånd och nära Trosa golfklubbs golfbana, cirka 380 meter från strandlinjen till Östersjön.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Mikael Hellmyrs

Ämnen du kan följa