Rättegången, där en krögare i 50-årsåldern mot sitt nekande har åtalats för människoexploatering, avslutades på torsdagen. Mannen har sedan drygt en månad suttit häktad men försätts nu på fri fot i avvaktan på dom som väntas falla om två veckor.

Min huvudman är nöjd med att ha försatts på fri fot i väntan på dom, säger mannens försvarare Karin Carlsson till TT.

Hotade med utvisning

Artikelbild

| Polisen lade vid en husrannsakan beslag på en luftpistol i den åtalade krögarens hem.

Advokat Johanna Bergman, som biträder de två målsägarna, är inte förvånad över beslutet att släppa den misstänkte på fri fot.

Men jag anser att det fanns skäl att hålla honom fortsatt häktad. Mina målsägande tog inte emot det beskedet väl, så mycket kan jag säga, säger hon till TT.

Mannen ska enligt åtalet ha utlovat en lön på 100 kronor per timme, utöver mat och husrum i restaurangen. Det unga paret – båda i 25-årsåldern från Bangladesh – uppger att de hösten 2018 jobbade på restaurangen i nästan två månader och att de aldrig såg till några pengar. Det var enligt kammaråklagare Eva Wintzell heller aldrig krögarens avsikt att betala ut någon lön. I stället ska paret, som hade och har uppehållstillstånd i Sverige, ha tvingats att arbeta under hot. Den misstänkte krögaren ska när de konfronterat honom bland annat ha riktat ett vapen eller en vapenattrapp mot dem och även hotat med misshandel. Krögaren ska enligt åtalet även ha framfört hot om en polisanmälan, som han hävdade skulle leda till utvisning.

Den åtalade nekar till brott och hävdar att de två aldrig jobbat på restaurangen, utan bara fick hjälp med mat och husrum då de saknat bostad.

Historiskt mål

Målet kan bli historiskt då ingen tidigare har fällts för brottet människoexploatering i Sverige. Det tillkom för drygt ett år sedan och har tidigare i år bara förekommit som alternativ brottsrubricering i ett åtal som ogillades av Jönköpings tingsrätt. Johanna Bergman ser åtalet som toppen av ett isberg och anser att en eventuell fällande dom skulle vara positiv i arbetet mot organiserad människoexploatering.

En fällande dom skulle visa för personer som tidigare inte vågat anmäla att samhället reagerar och tar den här typen av brott på allvar, säger hon.