Massiv utbyggnad av äldreboenden inleds snart

I januari flyttar de boende på Trumslagargården in i det nya äldreboendet i kvarteret Nätet i Munktellstaden. Det blir det första steget i den stora utbyggnaden av äldrevården i Eskilstuna som beräknas kosta närmare 1,5 miljarder kronor de närmaste fem åren.

9 september 2019 06:10

Det finns i dag totalt 917 platser i olika vård- och omsorgsboenden i Eskilstuna. Behovet av nya platser är stort och den politiska majoriteten har sagt att det måste byggas ett nytt äldreboende om året de närmaste fem åren för att klara välfärden. Samtidigt måste en del omoderna befintliga boenden stängas medan andra delvis byggs om.

Men behovet är inte riktigt lika stort som politikerna tidigare trott.

– Tidigare räknade vi med att vi behöver bygga ut med 700 platser. Nya statistiska analysmetoder visar att det snarare rör sig om 300 till 400 nya platser. Samtidigt vet vi att folk vill bo kvar hemma så länge de kan. Och vi har blivit duktigare på att ge dem det stöd de behöver hemma, säger Mikael Edlund (S), ordförande i vård- och omsorgsnämnden.

Trots det minskade platsbehovet kommer det att byggas ett nytt boende per år.

– Ja, men det är det oerhört viktigt att vi inte stressar fram flera nya dyra byggnader som vi inte kommer att ha något behov av. Med det som är på gång nu kommer vi att klara behoven.

Den utbyggnadsplan som tagits fram omfattar sju fastigheter, varav fyra nya, fram till 2024:

Nätet: 60 lägenheter med inflyttning i januari 2020. Hit överförs 54 platser från Trumslagargården. Ska drivas i kommunal regi.

Skiftinge: Byggstart i januari-februari 2020 för 88 lägenheter. Inflyttning september 2021. Ersätter 60 platser på Djurgårdens äldreboende. Drivs i kommunal regi.

Nytt boende: 66 lägenheter, byggstart 2020. Oklart var det ska ligga. Ska drivas i privat regi och upphandling av byggnation, drift och personal sker under hösten 2019. Planerad inflyttning 2021-2022. Ersätter 21 platser på Oxen.

Spångagården,Torshälla: Om- och nybyggnad i etapper. Ersätter Snäckberget. 84 lägenheter (varav 20 nya platser) när det står klart 2023.

Nytt korttidsboende: Byggs i nytt hus intill nuvarande Trumslagargården som byggs om till senior- och handikappcentrum.

Gillet, Torshälla: Byggstart av 50 platser 2023. Ska upphandlas och drivas privat. Ersätter äldreboendet Eskilshem som i dag drivs av Attendo fram till 2024.

Ekebo: Nio lägenheter för äldre med psykisk ohälsa. Klart december 2021.

I enlighet med den politiska majoritetens överenskommelse ska alltså två av de fyra nya äldreboendena upphandlas och drivas i privat regi.

– Vi kommer att gå till marknadens aktörer och säga att vi vill ha ett vård- och omsorgsboende där de bygger hus och driftar det under tolv år. Det räcker för att de kan räkna hem det ekonomiskt. De bygger på ett sätt som gör att de kan göra om byggnaden till exempelvis ett studentboende om och när det inte finns en efterfrågan på äldreboendeplatser längre, säger Mikael Edlund.

Var det icke namngivna nya äldreboendet kommer att placeras är inte beslutat. Tidigare har Båtmansbacken och Rothoffsparken – där detaljplaner nyligen antagits – nämnts i sammanhanget.

– Jag varken får eller kan säga något om vilka tomter som är aktuella. Sen kan det bli aktuellt med två parallella upphandlingar nu i höst, med olika tidshorisonter för när byggena ska vara klara.

Hur gör ni för att stilla den oro många äldre känner inför den kommande flyttkarusellen?

– De gamla husen, som Trumslagargården och Djurgården, har oerhört låg standard och är inte anpassade för dagens äldrevård. Så tyvärr måste vi flytta folk. Det är en stor apparat som kräver mycket information till de boende och deras anhöriga. Men de som jobbar med de här frågorna har lång erfarenhet av detta.

De två stora utmaningarna för att klara kvaliten inom äldreomsorgen i framtiden är ekonomin och personalrekrytering enligt Mikael Edlund (S).

Eskilstuna kommuns ekonomi är ansträngd och vård- och omsorgsnämnden måste i likhet med andra nämnder effektivisera och spara pengar. För att säkerställa en ekonomi i balans har förslag tagits fram som ska minska nämndens kostnader med 55,5 miljoner kronor 2020 och 33,8 miljoner 2021.

– Vi kommer att förändra tjänster och arbetsmetoder men vill inte skära ner personal på golvet. En åtgärd vi gjort är att minska antalet kvalitetssamordnare från 35 till 18, de har i stället har fått andra tjänster..

Att finansiera utbyggnaden av nya äldreboenden kommer att bli tufft betonar han.

– Men den största utmaningen är att få tag i personal. Vi har stora pensionsavgångar framför oss och det är alltför få som söker till vård- och omsorgsprogrammet på gymnasiet. Det är bland annat mot den bakgrunden som vi måste bygga de nya äldreboendena på ett personaloptimalt sätt, framför allt det som gäller nattpersonal. Personalkostnaderna står för 80 procent av budgeten till äldreomsorgen.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lars Skärlund