Många korsar vägen helt oskyddade

Övergångsställenas vara eller icka vara diskuterades i samband med måndagskvällens trygghetsvandring på orten.

17 april 2018 16:06

19 personer deltog trygghetsvandringen. Den här gången låg fokus på vägarna och på framkomligheten, bland annat tittade man på häckar som behöver klippas.

‒Vi hittade två ställen. Mitt emot Voith skulle man kunna ta ner häcken en del. Den andra var en häck på en villatomt, säger Hanna Mehaj, säkerhetsstrateg i Vingåkers kommun.

Deltagarna konstaterade också att orten skulle behöva övergångsställen på strategiska platsen där man naturligt korsar vägen. Det handlar främst om Vingåkersvägen, för att ta sig till affären, liksom över vägen från parken till affären.

Hanna Mehaj berättade för deltagarna att forskningen säger att ju fler övergångsställen desto större risk för påkörningar, eftersom gångare inte uppmärksammar att bilisterna kommer, man tycker sig ha rätt att gå över vägen.

Deltagarna diskuterade fram och tillbaka utan att komma fram till hur man ska göra.

‒Vi kommer att titta vidare på det, analysera det och ta kontakt med Trafikverket. Vi ska också titta på det tillsammans med vår nya trafikingenjör som är på plats först efter sommaren, säger Hanna Mehaj

Deltagarna konstaterade också att man skulle behöva en busskur vid busshållplatsen.

‒Då kanske man låter bli att ta bilen om man underlättar för människor att ta bussen i stället.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Carina Bergius

Ämnen du kan följa