Hastigheten kan sänkas vid skola

Flens kommun vill sänka hastigheten på delar av flera gator kring skolorna i Malmköping. Det är gator som passeras av många barn dagligen.

Malmköping 5 oktober 2019 12:14

Malmaskolan och Europaskolan i Malmköping ligger omgärdade av flera gator. Nu kan hastigheten på delar av dessa gator komma att sänkas. Samhällsbyggnadsförvaltningen har lämnat in en remiss som gäller förslag till nya lokala trafikföreskrifter som skulle innebära en sänkning av hastigheten från 40 till 30 kilometer i timmen på de aktuella vägsträckorna.

Förslaget är att sänka hastigheten på del av Skolgatan mellan Odengatan och Parkgatan, del av Parkgatan mellan Skolgatan och Sundbyvägen samt del av Sundbyvägen mellan Parkgatan och Länsmansgatan. Det skulle innebära att det blir en sammanhängande hastighetsbegränsning runt skolområdet då det redan i dag är 30 kilometers hastighetsgräns på Landsvägsgatan och på del av Skolgatan och Sundbyvägen.

I remissen konstateras det att många barn och ungdomar korsar de aktuella gatorna på väg till skolan och på Skolgatan och Parkgatan saknas det övergångsställen. Dessutom måste elever som går på Europaskolan korsa Sundbyvägen för att ta sig till skolmatsalen på Länsmansgatan. Övergångsstället ligger strax väster om korsningen mellan de bägge gatorna där hastighetsgränsen är 40 kilometer i timmen i dag.

Om det finns en föreskrift om tättbebyggt område som är publicerad i Svensk trafikföreskriftssamling, STFS, får en kommun besluta om lokala trafikföreskrifter. Remissen ska nu till samhällsbyggnadsnämnden för beslut. 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa