Lärare angripen och hotad på jobbet

Var fjärde lärare utsätts för våld eller hot. En av dem är en klasslärare i Vingåker som nyligen angreps – av en förälder. Efter händelsen får skolan skarp kritik för bristande information om tillståndet i klassen.

9 maj 2019 04:10

Det har länge varit bråkigt och stökigt i elevgruppen. Enligt den version tidningen får från föräldrahåll har det präglat hela läsåret.

– Vi har sagt till flera gånger att problemen måste tas tag i. I stället känns det som att skolans ledning och förvaltningen velat lägga locket på. Varken eleverna eller vi föräldrar får någon information, bara rykten som cirkulerar, uppger en förälder.

Efter den senaste händelseutvecklingen medges detta av Anders Danielsson, chef för barn- och utbildningsförvaltningen.

– Informationen har absolut fallit mellan stolarna, beklagar han och förklarar det med personalomsättningen i skolledningen.

Enligt Danielsson satte skolan under en tid in extra personal i klassen. Tryggheten och studieron ska då ha ökat, men på grund av sjukdom blev läraren snart ensam igen.

Nyligen dök en vuxen man upp i skolan. Han uppges vara förälder till en elev som mycket av oroligheterna beskrivs kretsa kring. Uppgifterna om vad som hände och varför är ännu inte utredda. Mannen ska ha angripit läraren, skällt och hotat henne – inför ögonen på flera elever.

Risken för hot och våld är vardag för många av landets lärare. I Skolverkets undersökning ”Attityder till skolan 2018” uppger var fjärde pedagog att de utsatts det senaste läsåret. Ibland är det anhöriga som ger sig på dem.

Denna hårdnande attityd syns också i Vingåker, tycker Danielsson.

– Det har blivit tuffare att vara lärare. Förr sa föräldrarna till sina barn att skärpa sig om de till exempel inte var nöjda med betygen. Nu har det blivit vanligare att det är skolan som ska skärpa sig. När föräldrarna inte får sin vilja igenom, kan hotsituationer uppstå.

Händelsen i Vingåker är polisanmäld och skolledningen bombarderas med frågor. Hur mår läraren? Får eleverna som bevittnade angreppet hjälp? Vad görs för att lösa klassens problem inför hösten?

Huruvida läraren klarar att återkomma till klassen är oklart. Rektor jobbar för att hitta en lösning och planerar att informera elever och föräldrar denna vecka.

Situationen ska inte påverka betygssättningen.

­– Men det är olyckligt för eleverna att det blir ett så tråkigt avslut, säger Danielsson.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!