Glädje i Läppe över vägkameror

Efter mer än 25 års kamp för bättre trafiksäkerhet i Läppe ska det nu sättas upp två fartkameror på orten. Och glädjen är stor bland ortsborna.

Här ska en av vägkamerorna placeras. Andrea Frössevi och Karina Veinhede och andra Läppebor är glada över åtgärden.

Här ska en av vägkamerorna placeras. Andrea Frössevi och Karina Veinhede och andra Läppebor är glada över åtgärden.

Foto: Anna Mi Skoog

Läppe2020-01-09 21:17

Under 2020 ska två fartkameror sättas upp längs väg 52 i Läppe. Och de är efterlängtade. 

– Vi är jättetacksamma för det här. Men det tog några år, säger Andrea Frössevi, som ingår i byalagets trafikgrupp. 

Läppeborna har kämpat i minst 25 år för att förbättra trafiksituationen. På 52:an, men också på länsväg 214 genom orten är hastigheterna höga och det är mycket tung trafik som passerar. 

– De fraktar också mycket farligt gods, säger Karina Veinhede, ordförande i byalaget Kreativa Läppe. 

På 90-talet fanns tankar om att bygga en förbiled som skulle avlasta orten från tung trafik. Men den hamnade aldrig så högt i prioriteringen att den blev verklighet. 

I stället har ortsborna kämpat för att få till stånd olika åtgärder för att sänka hastigheterna. De har under årens lopp föreslagit rondeller, trafikhinder, elektroniska skyltar och annat. 

En refug har tillkommit för att smalna av vägen. Längs väg 214 har Trafikverket också satsat på åtgärder för att minska trafikbullret för de närboende. Men där saknas gång- och cykelväg och ortsborna upplever att gående och cyklister är oskyddade på vägen.

År 2015 fick man gehör från Trafikverket som sänkte hastigheten på 52:an genom samhället till max 40 kilometer i timmen. Men mätningar har visat att hastighetsbegränsningen ändå inte alltid åtföljs. 

I april förra året gjordes en trygghetsvandring där polis och tjänstemän från kommunen uppmärksammades på problemen. Polisen har också på senare tid gjort tätare trafikkontroller i Läppe. 

– Det har blivit mycket bättre, säger Andrea Frössevi. 

Trafikverket har nu också beslutat att orten ska få två hastighetskameror som ska sättas upp under året. Från Örebrohållet ska en kamera placeras på raksträckan längs vattnet. Från Vingåkershållet ska en kamera placeras en bit ner i backen, före korsningen mot Julita. 

Ortsborna ville även se en fartkamera på väg 214, men det sa Trafikverket nej till. Det är inte tillräckligt trafiktätt på den vägen för att motivera en kamera. 

– Men vi ger inte upp, säger Andrea Frössevi. 

Det finns också fler åtgärder som byalaget och andra ortsbor vill se framöver, främst längs väg 214. 

– Det behövs en trottoar, bättre belysning och en säkrare busshållplats, säger Karina Veinhede. 

Men först ska de nya vägkamerorna firas. 

– Vi ska ha ett evenemang den dagen kamerorna sätts upp, säger hon. 

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!