Landstinget Sörmland klassas som konkursmässigt

Landstingens samlade pensionsskulder uppgår till 244 miljarder kronor. Om hela pensionsskulden redovisades öppet skulle man kunna klassa landstinget Sörmland som konkursmässigt, enligt en rapport från pensionsbolaget Skandia.

8 december 2018 18:05

Pensionsskuld är den totala skuld för pensioner som företag och myndigheter har för sina anställda. Alltså pengar som den anställde enligt pensionsavtalet i framtiden har rätt att få ut i form av tjänstepension.

Landstingens samlade pensionsskulder uppgår till 244 miljarder kronor, men över 140 miljarder kronor av skulderna är dolda och redovisas inte i balansräkningen. Hade skulderna redovisats, skulle landstinget Sörmland kunna klassas som konkursmässigt, uppger Skandia i sin rapport.

Pensionsskulden varierar stort i hela landet. I landstinget Sörmland uppgår skulden till 22 000 kronor per invånare, att jämföra med exempelvis Region Västerbotten, där skulden är rekordhöga 34 737 per invånare. Lägst skuld har region Halland med 18 515 kronor.

Skandiarapporten visar dock att läget för landstinget Sörmland inte är unikt. 19 av 21 landsting klassas som konkursmässiga.

Däremot slår man fast att det är allvarligt att landstingen har så pass låg långsiktig betalningsförmåga och att pensionsskulderna måste hanteras för att säkra framtidens sjukvård.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Jenny Palmqvist