Kyrkohotare ska genomgå sinnesundersökning

Den 13 juni blir det rättegång i Nyköpings tingsrätt, mot den man som än en gång misstänks ha hotat kyrkopersonal. Men först ska mannen utredas mer.

21 maj 2019 16:10

Mannen, som är i 50-årsåldern, misstänks för brott mot det kontaktförbud han har gentemot två kvinnor i Vingåker. Kvinnorna är anställda i Västra Vingåkers församling, och mannen har tidigare hotat med att skada och döda kvinnorna, samt att bränna ned kyrkan.

Den 1 april dömdes mannen villkorligt för övergrepp i rättssak och brott mot kontaktförbudet, en påföljd som åklagaren RahimaOrtac inte var nöjd med. Hon överklagade domen till hovrätten, men innan fallet hann tas upp där misstänks mannen ha brutit mot kontaktförbudet igen.

Mannen häktades den 3 maj och har sedan dess genomgått en paragraf 7-undersökning, det som förr kallades "liten rättspsykiatrisk undersökning". En person som anses ha haft en allvarlig psykiskt störning när brotten begicks ska inte dömas till fängelse, utan till rättspsykiatrisk vård.

Resultatet av den lilla undersökningen talar för att mannen ska genomgå stor rättspsykiatrisk undersökning, RPU, som redan inletts.

– Den tar fyra veckor att genomföra. Man övervakas hela tiden och man ska träffa många olika psykologer. Den görs på ett sjukhus, säger RahimaOrtac om RPU.

Paragraf 7-undersökning kan bara begäras om det yrkas på att personen ska dömas till fängelse.

– Jag kan inte begära det om det inte är fängelse i straffskalan. Men jag menar att brotten varit på fängelsenivå, säger RahimaOrtac.

Datum för rättegång är satt till den 13 juni, just för att den rättspsykiatriska undersökningen ska hinna genomföras.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Cecilia Tuohy