Utredning mot förre bank-vd:n återupptas

Brottsmisstankarna mot Sörmlands sparbanks tidigare vd Joacim Lindgren kvarstår. Nu återupptas förundersökningen som lades ner för snart ett år sedan.

Joacim Lindgren uttryckte lättnad och tacksamhet när han friades från åtal. Nu tas misstankarna mot honom upp igen.

Joacim Lindgren uttryckte lättnad och tacksamhet när han friades från åtal. Nu tas misstankarna mot honom upp igen.

Foto: Vilhelm Stokstad

Katrineholms kommun2019-11-07 14:06

Fredrik Ingblad vid åklagarkammaren i Västerås är utsedd att driva ärendet vidare. Han har nu gått igenom utredningsmaterialet som polisens bedrägerirotel i Nyköping slutredovisade hösten 2018.
– Utredare som jobbar med ärendet har fått direktiv att utföra vissa åtgärder. Den misstänkte är informerad och har fått en försvarare, säger Ingblad men är i övrigt förtegen.
– Det är ett omfattande ärende och kan ta tid. Men det är prioriterat.

En nedlagd brottsutredning tas vanligtvis bara upp igen om ny bevisning framkommer. Så har inte skett i utredningen mot Joacim Lindgren – i vart fall inte ännu. Att fallet åter rullas upp, beror på den överprövning som bankens styrelse begärde när utredningen lades ner i slutet av 2018.
Dåvarande förundersökningsledaren Pernilla Törsleff ansåg att det inte gick att bevisa att ex-vd:n utsatt banken för grov trolöshet mot huvudman. Hon gav två skäl till att inte väcka åtal
Det ena var att det vid tiden för anmälan fanns stora brister i bankens skötsel av privata inköp. Det andra var att Lindgren genom förlikning hade ersatt banken för en del av skadan.

Motiveringen fick styrelsen att häpna och i högre åklagarinstans kräva att Törsleffs beslut revs upp.
– Att på juridiskt helt felaktiga grunder över huvud taget inte titta på bevisen, det kan vi inte slå oss till ro med, sa ordförande Birgitta Johansson Hedberg.
– Brister i interna regler och kontroll gör ju inte att en anställd kan göra vilka privata inköp som helst. Och förlikning utesluter inte att ett brott begåtts. Ekonomisk brottslighet kan inte läkas i efterhand genom att personen i fråga blir påkommen och delvis vill göra rätt för sig, sa hon också.

Styrelsen avvaktar nu händelseutvecklingen och hoppas på en rättslig prövning. Tidningen har utan resultat sökt Lindgrens advokat för en kommentar.
Det var sommaren 2016 som en visselblåsare på Sörmlands sparbank väckte misstankar mot vd:s förehavanden. Lindgren stod precis i begrepp att kvittera ut drygt nio miljoner kronor i avgångsvederlag. I stället fick han sparken och polisanmäldes. 
Han anklagas för att med bankens pengar ha rest och festat, och betalat höga krog- och hotellnotor, dyr elektronik, viner och cigarrer till sig själv. Av polisen delgavs han misstanke om trolöshet motsvarande 1,2 miljoner kronor. Banken hävdar att den ekonomiska skadan är avsevärt större.

Sparbankens vd Sören Schelander och ordförande Birgitta Johansson Hedberg baxnade när förundersökningen lades ner i fjol.
Sparbankens vd Sören Schelander och ordförande Birgitta Johansson Hedberg baxnade när förundersökningen lades ner i fjol.
Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!