Status quo i Byggtekniks tvist med Kärnhem

Byggteknik AB kommer att leva vidare i ny regi, men tvisten mellan konkursboet och Kärnhem bostadsproduktion kvarstår.

Det råder status quo i tvisten mellan Kärnhem bostadsproduktion och Byggtekniks konkursbo. Kärnhem står fast vid att de inte tänker betala slutnotan.

Det råder status quo i tvisten mellan Kärnhem bostadsproduktion och Byggtekniks konkursbo. Kärnhem står fast vid att de inte tänker betala slutnotan.

Foto: Roger Culmsee

Katrineholms kommun2019-12-04 21:23

I slutet av oktober gick Byggteknik i konkurs efter att uppdragsgivaren Kärnhem bostadsproduktion vägrat betala slutnotan för de fyra flerfamiljshus som Katrineholmsföretaget har byggt på entreprenad i Örebro. 

Huvuddelen av Byggtekniks entreprenader som pågick vid konkursutbrottet har slutförts och den sista blir klar under nästa vecka. Vid det personalmöte, som konkursförvaltaren Ulf Norin höll i måndags, lovordade han såväl Byggtekniks anställda som delägare.

– Att göra klart det man håller på med är inte det lättaste i konkurssammanhang, men alla har ställt upp och det är sällan man ser en sådan arbetsmoral och lojalitet. 

Intresset för att ta över byggföretaget har varit stort med ett flertal intressenter både lokalt, regionalt och nationellt. Ett överlåtelseavtal har nu undertecknats. Nya ägare tar över verksamheten den 18 december, men de vill själva kommunicera vilka de är när de tillträder.

Norin företräder konkursboet i den process som har inletts mot Kärnhem och de i sin tur har kopplat in en advokat.

–  Jag och deras ombud har både en muntlig och skriftlig dialog, men där har vi inte kommit vidare. Det är fortfarande tvist och Kärnhem är av uppfattningen att de inte ska betala.

I nuläget sätter sig Norin in i bakgrunden rörande avtalet och det material som finns. 

– Det är ett stort projekt och en stor tvist. Ska den drivas vidare gör jag det inte själv, utan kommer då att lämna vidare till någon som är expert på entreprenadtvister. 

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!