SD vill satsa på omsorg och skola

Sverigedemokraterna skjuter till pengar till bildningsnämnden och vård- och omsorgsnämnden i sitt budgetförslag.

Katrineholms kommun 7 november 2019 19:54

Det är ett relativt kortfattat förslag till budget för Katrineholms kommun, som SD lägger fram inför den kommande budgetdebatten i fullmäktige. Men partiet lyckas på de knappt åtta sidorna text peka ut vad man anser är de viktigaste områdena att satsa på framöver.

SD skriver att man prioriterar de kommunala kärnverksamheterna vård, omsorg och skola. Vård- och omsorgsnämnden får 12,8 miljoner kronor och bildningsnämnden 12,6 miljoner mer, jämfört med S+M-majoritetens budgetförslag. Partiet anser att varken skolan eller äldreomsorgen fungerar tillfredsställande i dag. För att förbättra omsorgen vill SD införa en äldre- och handikappsombudsman.

SD vill inte att Katrineholm tar emot några ytterligare flyktingar. Som en konsekvens av detta räknar partiet inte heller med det statsbidrag för flyktingmottagande på 9,9 miljoner kronor som majoriteten har med i sin budget. Under rubriken invandring skriver partiet att man vill se en "assimileringsinriktad" politik och att kommunen upprättar ett så kallat mångkulturellt bokslut, av vilket kostnaderna för invandringen ska framgå.

För att ha råd med satsningarna på skola och omsorg, vill SD spara på viadidaktnämnden och kulturnämnden. Den största besparingen sker dock på socialnämndens område. SD vill lägga ner hela socialnämnden och lägga ansvaret för socialtjänsten under kommunstyrelsen. Men av de drygt 191 miljoner kronor som majoriteten avsätter för socialnämnden, överför SD bara 161 miljoner till kommunstyrelsen.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa