Satsning på bandyhall kan fälla hela budgeten

S- och M-majoritetens mångmiljoninvestering i en bandyhall nonchalerar de demokratiska spelreglerna. Det tycker en enig opposition – och hotar med att fälla hela den kommunala budgeten.

Katrineholms kommun 15 november 2019 16:54

”Det räcker nu.” Det är oppositionspartiernas samfällda inställning inför kommunfullmäktiges möte på måndag. 
Då ska årets största beslut tas: om övergripande plan med budget för 2020–2022. Men det är ytterst osäkert om S och M får igenom sitt förslag. 
Orsaken är den investering på drygt 115 miljoner kronor som majoriteten vill göra i en bandyhall på Backavallen.

Några av oppositionspartierna är för den. Andra är emot. Oavsett ståndpunkt reser de unison ragg.
– Det är inte hallen eller isytan som är problemet. Det är processen fram till budgetförslaget, säger Jesper Ek (L).
När säsongen för vintersport är över får bandyplanen inte längre tas i bruk. Köldmedlet med ammoniak är utdömt. I stället för att byta köldmedel, går S och M emot sin tidigare uppfattning och avser nu att bygga en bandyhall. Beskedet slog ner som en bomb i somras.
– Men för medborgarna räcker det inte med vackra ord, säger oppositionsrådet Inger Fredriksson (C).
För det är i stort sett vad budgetfullmäktige har att ta ställning till, rasar en enig opposition. 

– Underlaget och den demokratiska processen är mycket bristfälliga. Vi ser demokratiska problem som handlar om beredningen av ärendet, finansieringen, presentationen i KS, teknikval, miljö, utformning och användning, utvecklar Fredriksson.
– Det går inte att utröna vad det är vi förväntas ta ställning till, tycker Tony Rosendahl (V) och menar att bandyhallen är bara ännu ett exempel på hur S och M bakom stängd dörr fattar tunga beslut som utan diskussion blir till faktum.
– Vi vill det bästa för Katrineholm. Men det är svårt att vara delaktig när man inte bjuds in till samtalet, säger Nicklas Adamsson (MP).
– Vi måste göra en markering. Vi måste tillbaka till demokratins spelregler, säger Joha Frondelius (KD).

På måndag ska gruppledarna kräva att bandyhallen bryts ur budget för att beredas som ett enskilt ärende. Vägrar majoriteten, kommer oppositionen att yrka på återremiss av hela budgeten undantaget skattesatsen.
En så kallad minoritetsåterremiss är fullt möjlig. SD delar den övriga oppositionens kritik och är beredd att fälla budgetförslaget.
– Vi har inget emot att det byggs en bandyhall. Men det måste hanteras som ett separat ärende i kommunfullmäktige. Det är väldigt dålig transparens när det bakas in i ett paket på det här sättet, säger SD:s gruppledare Mica Vemic.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa