Positiva effekter för sommarförskolan

Stabiliserad bemanning, sänkta kostnader och mindre skulor i hinken. De nya reglerna för sommarens barnomsorg gav flera positiva effekter.

Katrineholms kommun 9 oktober 2019 08:55

– Det här tillvägagångssättet kan vi använda oss av även nästa år.
Det säger verksamhetschef Birgitta Dahlbeck om utvärderingen av sommarveckorna 28–31, då endast en förskola per samverkansområde hölls öppen. 

Inför sommaren infördes nya regler. Rätten till omsorg under lov togs bort för barn till föräldralediga. Samtidigt infördes kravet att vårdnadshavare aktivt och i god tid måste söka plats åt sina barn under sommarveckorna.
Det gav önskat resultat, enligt Dahlbeck.
– Det fungerade bättre än någonsin att få in scheman.
Därmed förenklades planeringen av personalens semestrar och tjänstgöring.
– Vi kunde i år bemanna med enbart ordinarie personal och haft en robust verksamhet. Inga vikarier eller visstidsanställda behövde användas, vilket gav bra resultat både ekonomiskt och pedagogiskt.
Även matsvinnet minskade.

En plump i protokollet finns dock. I snitt under de fyra veckorna uteblev 33 procent av de barn som skulle ha vistats på förskolorna.
– 67 procents närvaro är inte bra, konstaterar Dahlbeck.
Även samspelet mellan förskola och SFI, Svenska för invandrare, behöver förbättras. Enligt Birgitta Dahlbeck hade flera vuxenelever för säkerhets skull anmält behov om barnomsorg utan att riktigt veta hur deras studier var förlagda under sommaren.
När det sedan visade sig att de var lediga under perioden, hölls barnen hemma.
– Där ska vi till nästa år kommunicera bättre med SFI. 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa