Offensiv budget ska hålla tätt bakåt

S- och M-majoritetens budgettaktik för 2020–2022 är klar. Varken fegspel eller våghalsighet är att vänta när kommunens politiska ledning siktar mot rekordresultatet 50 miljoner kronor nästa år.

Katrineholms kommun 23 oktober 2019 19:16

– Jag har aldrig förut presenterat en budget långt över 20 miljoner. Jag tror inte att många kommuner har möjligheten att lägga mer än två procent som vi gör nu.
Det säger en upprymd Göran Dahlström (S), ordförande i kommunstyrelsen, som på onsdagen torgförde majoritetens förslag till övergripande budgetplan. Det skedde i sällskap av förste vice ordförande Christer Sundqvist (M), dennes partikamrat Mirjana Cvrkalj samt vård- och omsorgsnämndens ordförande Ulrica Truedsson (S).

Deras ledord för de kommande tre budgetåren är Offensivt och Försiktigt. Ett tredje skulle, liksom i fjol, kunna vara Osäkert. Konjunkturutvecklingen vacklar samtidigt som befolkningsökningen trissar upp behovet av bostäder, skolor, äldreboenden. Situationen är unik, poängterar Dahlström.
– Vi är övertygade om att trycket kommer att öka på alla partier i riksdagen. Mer pengar till kommunerna måste komma i statens nästa årsbudget. Då kan vi möta upp de stora investeringar vi nu gör i kommunen.

Men det sagt, anser majoriteten att mycket går ”fantastiskt bra”. Trots ekonomisk obalans i vissa verksamheter – som en socialnämnd på väg mot 35 miljoner i underskott – är resultatribban för 2020 högt satt.
Att uppnå den utan vågspel och stärka den ekonomiska stabiliteten, det är det som är Försiktigt.
Budgeten ställer krav på effektiviseringar men inga besparingar i nämnderna. Offensivt vill S och M särskilt göra en satsning på tillväxt och fler jobb, till vilket socialnämnden och Viadidakt får utökade ramar.
– De ska göra en rad olika projekt som ska öka självförsörjningen bland kommunens medborgare, säger Cvrkalj.

Ramen förstärks även för bildningsnämnden. Kulturnämnden får tillfälliga tillskott till ungdomsverksamhet och Lyckliga gatorna. Vård- och omsorgsnämnden får mest i ramökning, 11,2 miljoner, samt 3,4 enligt resursfördelningsmodellen.
– Genom Dufvegården öppnas möjligheter till ombyggnationer, renoveringar och förtätningar av övriga boenden. Vi ska se över om det är rätt typer av boenden vi har, säger Truedsson om ett av nämndens mål.
Förslaget innehåller inga storvulna investeringar som inte redan är kända. I mångt och mycket handlar det om att slutföra sådant som är på rull.
– Mycket har vi skjutit fram till 2021–2022. Och då är det inte ens säkert att det blir av, konstaterar Sundqvist – försiktigt.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa