Mycket att lära om integration i skolan

Ett urval bilder från lärargruppens Pragresa. Till vänster syns Rune Engström, Paulin Axtelius Palm, Jarmila Kocourková, Tine Hallberg och Torgny Jeppson utanför Astronomiska uret.
Ett urval bilder från lärargruppens Pragresa. Till vänster syns Rune Engström, Paulin Axtelius Palm, Jarmila Kocourková, Tine Hallberg och Torgny Jeppson utanför Astronomiska uret.

Metoderna för att ta emot och integrera nyanlända barn i Katrineholms skolor har blivit en inspiration – i Tjeckien. Flera goda exempel har gått på export.

Katrineholms kommun 15 oktober 2019 06:54

– Det handlar om att bygga broar genom handling.
Det säger Rune Engström, lärare på Nyhemsskolan, om ett utbytesprojekt kring integration mellan skolor i Katrineholm och Prag. Som en del av projektet fick Engström och en grupp kolleger nyligen möjligheten att göra en studieresa till den tjeckiska huvudstaden.
Tjeckiens asylinvandring är avsevärt mindre än Sveriges. Men i landets skolor finns ukrainska elever, barn med ryska som modersmål och barn till invandrad vietnamesisk arbetskraft. I framtiden kan migrationen till EU och kravet på ökat mottagande bli en stor utmaning för Tjeckiens skolsystem.

För tre år sedan skrevs i landets skollag in att skolorna ska börja tillämpa ”inkluderande undervisning”. Det är lättare sagt än gjort. Ofta saknas metoder och verktyg – ibland även viljan att pröva nytt. Nyanlända barn sätts ofta i vanlig klass, där lärare och elev lämnas att lösa språkbrister och andra svårigheter bäst de kan.
En organisation i Prag, Osvêtová beseda, arbetar med stöd från EU med att bland annat berika tjeckiska lärare med kunskaper från andra länders skolsystem. Sverige, som historiskt och under migrationsvågen 2015 tagit emot många flyktingar, är i fokus. 

I Katrineholm fick organisationens primus motor Zuzana Labudová kontakt med Jarmila Kocourková. Hon är invandrad från Tjeckien, har ett förflutet som lärare och driver olika utbytesprojekt mellan länderna.
Med Kocourková som tolk har grupper av lärare, specialpedagoger och rektorer från Prag besökt Katrineholm vid fem tillfällen sedan våren 2018. De har studerat förskola och förberedelseklasser, mellan- och högstadium, mottagningsenheten Bryggan, Elevhälsan, gymnasiet och gymnsasiesär.
Det har gett tjeckerna en konkret bild av hur Katrineholm tar emot, utbildar och integrerar nyanlända barn och unga. Aha-upplevelserna har varit flera.

– Till exempel blev de väldigt förvånade över att vi inte gör någon åtskillnad mellan barnen i förskoleklass. Där de hade väntat sig att bara möta  blonda kalufser och blå ögon, mötte de också många barn med slöja och bruna ögon, säger Tine Hallberg, förskollärare i Strångsjö.
Hon och Engström är två av pedagogerna som deltagit vid besöken och blivit inspiratörer till sina tjeckiska kolleger. Tillsammans med Torgny Jeppson, Järvenskolan Södra, Paulin Axtelius Palm från Bryggan och Kocourková deltog de i Pragbesöket.
Under fyra hektiska dagar gjorde de flera studiebesök, mötte skolpersonal och deltog i en konferens där de berättade om sitt arbete i Katrineholm. Stolt noterade de att till exempel Nyhemsskolans arbete med förberedelsegrupper slagit an en sträng hos tjeckerna.

– Det har de nu startat på en av sina skolor och är på väg att starta på en annan, säger Engström.
– Också Bryggan har gjort ett stort intryck, säger Jeppson. 
Det finns många likheter mellan ländernas skolor. Men också skillnader som Sverige kan lära mycket av, tycker katrineholmarna.
– Vi är duktiga på att uppmärksamma duktiga elever, men tjeckerna förvånades över att vi inte mer lyfter fram dem som förebilder för andra elever. Det kanske är något vi kan fundera på, säger Engström.
Ett nytt tjeckiskt besök i Katrineholm är planerat till mars nästa år.
– De har utbyten med skolor också i Stockholm, men tycker att arbetet här är mer genomtänkt. Det ska vi vara stolta över, tycker Kocourková.

Ljumt intresse förvånar

I Prag besökte gruppen förskolan Němčická, låg- och mellanstadiet på Ohradni, samt Duha som är en förskola för barn med autism. Efter konferensen hölls en utvärderingsmiddag med kolleger som tidigare besökt Sverige.
Katrineholmarna är förvånande och en smula besvikna över det ljumma intresse utbytesarbetet mött på hemmaplan. 
– Här lyfter vi fram något i Katrineholm som är väldigt bra. Men varken politikerna eller bildningsförvaltningen har visat intresse av att ens skicka med oss en hälsning.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa