Kommunen trappar upp jakten på mark

Kommunen behöver mer mark och budgeterar 128 miljoner kronor nästa år till exploateringar. I nästa vecka anvisas nästan 24 000 kvadratmeter till nya företagssatsningar.

Katrineholms kommun 25 oktober 2019 20:25

Takten på Katrineholms befolkningsökning håller i sig. Centralorten förtätas och ytterligare 600 nya bostäder planeras.
Samtidigt expanderar näringslivet. Nya företag etablerar sig och kommunen för samtal för att locka till sig fler. 

Det kräver spetsade satsningar på mark- och planberedskap till såväl bostäder som företagsetableringar.
– Intresset är så stort att vi nu tar fram en ny markstrategi, för de resurser vi har men också för fler inköp. Vi behöver köpa mer mark, säger kommunstyrelsens ordförande Göran Dahlström (S).
I förslaget till kommunal budget nästa år, avsätter S- och M-majoriteten 128 miljoner kronor till exploateringar. Det är nästan dubbelt så mycket som i årets budget. Budgetförslaget läggs fram för kommunstyrelsen i nästa vecka. 

På samma möte väntas politikerna godkänna tre separata markanvisningsavtal, nyligen undertecknade av trenne företag och samhällsbyggnadsförvaltningens mark- och exploateringschef Mats Lundevaller. Totalt handlar det om 23 930 kvadratmeter på Lövåsen.
Victor Håkansson invest AB vill köpa 11 000 kvadratmeter intill Österleden för att bygga tre företagshotell.
Smart yta AB är spekulant på 9 930 kvadratmeter intill Movägen. Företaget planerar för 26 modulfastigheter som kan köpas loss av småföretag och andra, mindre verksamheter.
Katrineholm budservice AB vill köpa 3 000 kvadratmeter för kontors- och uthyrningsverksamhet intill Videvägen.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa