Kommunen återkallar avtal med Byggteknik

Kommunen drar tillbaka en markanvisning och ett exploateringsavtal efter Byggtekniks konkurs rörande Djulö backar och Duvestrand.

Kommunen återkallar Byggtekniks markanvisning och återkallar ett exploateringsavtal.

Kommunen återkallar Byggtekniks markanvisning och återkallar ett exploateringsavtal.

Foto: Fredrik Sandberg / TT

Katrineholms kommun2019-11-05 14:48

I fredags skickades en uppsägning av två avtal som Byggteknik har tecknat med Katrineholms kommun. Det rör en markanvisning vid Duvestrand samt ett exploateringsavtal för bostadsbygge vid Djulö backar. Vid Djulö backar skulle Byggteknik bygga fem villor och även vid Duvestrand skulle bostäder byggas. 

Markanvisningen vid Duvestrand som återtas av kommunen tecknades i november 2016. Exploateringsavtalet rörande marken vid Duvestrand tecknades i augusti 2018 och upphävs då exploateringen inte har påbörjats och inte bedöms kunna färdigställas inom avtalad tid inom avtalet. Uppsägningen är undertecknad av kommunens mark- och exploateringschef Mats Lundevaller.

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!