KD: Skydda små öron mot buller i förskolan

Förskolebarn utsätts för buller i nivå med gränsvärdet för industriarbetare. Det måste kommunen ta hänsyn till när nya förskolor planeras och byggs.

Katrineholms kommun 27 november 2019 11:05

Det framför Kristdemokraterna i en motion till kommunfullmäktige. Den tar delvis vid där KD för snart två år sedan föreslog att det skulle göras en genomgripande utredning av arbetsmiljön på kommunens förskolor.
Buller och ljudtrötthet står i fokus för båda förslagen.

Motionärerna Joha Frondelius och Marian Loley har i en tidningsartikel läst om forskningsrön kring små barns exponering för höga ljud. Mätningar av professorn Kerstin Persson Wayes visar att barn upp till sex år i förskola utsätts för nivåer omkring 84–85 decibel.
Som jämförelse nämns dagens gränsvärde för industriarbetare som åtta timmar om dagen under ett helt yrkesliv exponeras för buller. Gränsvärdet för industriarbete går vid 80–85 decibel.
Arbetsmiljölagen reglerar buller- och ljudnivåer för barn från och med att de börjar i förskoleklass. Barn under sex år omfattas dock inte.

Frondelius och Loley föreslår nu att kommunen ska ta hänsyn till dessa fakta när nya förskolor byggs och gamla renoveras. KD-politikerna vill också se en redovisning för hur kommunen avser att förändra förskolornas arbetsmiljö utifrån hur små öron påverkas negativt av buller.
Också med motionen från 2017 ville Kristdemokraterna se ett paket av åtgärder mot de arbetsmiljöbrister som önskad utredning skulle kartlägga.
Denna genomfördes dock inte, bland annat med motiveringen att bullerdämpande åtgärder redan vidtagits på flera förskoleavdelningar.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa