Hon prisas för ökat stöd till eleverna

Edina Muratagics engagemang för Järvenskolans nyanlända har varit all tid och möda värd. Flera elever har nått bättre resultat och Muratagic prisas för sitt arbete.

Katrineholms kommun 10 oktober 2019 06:13

Barn och ungdomar som nyligen kommit till Sverige har rätt till handledning för att lättare följa undervisningen på svenska. På Järvenskolan handlar det om en timma per vecka.
– Det räcker inte för att nå resultat och hjälpa eleverna att bli behöriga till gymnasiet, säger Edina Muratagic, biträdande rektor på skolan. 
Därför tog hon sig an uppgiften att på Tallås systematiskt utveckla en metod som skulle ge eleverna möjligheten till mer studiehandledning. Det lyckades mer än väl.

En utvärdering av arbetet visar att det fått positiva studieresultat för de flesta elever i gruppen nyanlända.
– Nu har varje nyanländ elev mellan fyra och tio timmar studiehandledning i veckan. Det har självklart bidragit till resultatet. I fjol hade jag en handfull elever som blev behöriga till gymnasiet efter bara ett år i Sverige. Jag är så glad att se att de lyckas!
Varje elev handleds nu individuellt eller i grupp i de ämnen där mest stöd behövs. Behovet läggs inför varje lektion in i schemat, så att undervisande lärare vet vilka elever som berörs, om handledaren kommer till klassrummet eller om stödet ska ges i skolans språkstudio.

Samordningen underlättar alla parters förberedelser, vilket också höjer kvaliteten på studiehandledningen. 
– Arbetet har krävt mycket tid och engagemang. Det handlar om att lägga ett jättepussel, beskriver Edina Muratagic.
Hon har fått lön för mödan på fler sätt än att se hur elevgruppen höjt sig. Nyligen tilldelades hon bildningsnämndens kvalitetspris.
– Lärarna, eleverna och studiehandledarna har hela tiden kommit med egna idéer och hjälpt till att skruva på metoden. Så det är många som har bidragit till detta, inte bara jag, säger pristagaren.
Arbetssättet implementeras nu också på Söder, vilket glädjer henne. 

Enligt kolleger har hon ett omvittnat engagemang för varje enskild elev och deras skolgång. Det har varit en drivkraft i arbetet, instämmer hon.
– Jag vet av egen erfarenhet hur tufft det är att komma till ett nytt land och inte få det stöd man behöver.
Priset på 10 000 kronor ska gå till ändamål som "främjar arbetslagets arbete i syfte att fortsätta arbetet med att förbättra barns utveckling och resultat".
Övriga nominerade i år var förskolan Regndroppen, förskoleklassen Pärlan på Östra skolan, samma skolas trygghetsteam samt Liselott Karlsson Selén och Monica Hassle på Kulturskolan.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa