Förskolan ser över kritiserade regler

Förskolornas utestängning av föräldralösas barn under loven ska nu ses över.
Förskolornas utestängning av föräldralösas barn under loven ska nu ses över.

De nya reglerna för vistelsetider i förskolan ska ses över. Det kan leda till ändrade förutsättningar för barn till föräldralediga.

Katrineholms kommun 6 november 2019 17:44

Tidningen rapporterade nyligen om Skolverkets kritik mot de nya reglerna för barns vistelse i kommunens förskolor.
Reglerna som började gälla i år innebär bland annat att barn till föräldralediga inte längre får delta i verksamheten när skolorna har lov.

Skolverkets uppfattning är att kommunen därmed bryter mot skollagen. Den slår fast att barn till föräldralediga och arbetslösa har rätt till minst tre timmar per dag eller 15 timmar i veckan i förskola.
Enligt Margareta Karlsson, undervisningsråd vid myndigheten, gäller detta året om – alltså även under skollov. Det har Skolverket framfört också vid liknande fall i andra kommuner.
– Lagen är lagen. Den kan man inte åsidosätta bara för att man inte tycker att den passar ens kommun, sa Karlsson i artikeln.

Till grund för regeländringarna ligger förskolans nya läroplan. För att uppnå dess mål behöver förskolans pedagogiska förutsättningar stärkas, uppger bildningsförvaltningen. 
Som ett led i det, vill förskolan ha så många ordinarie personal som möjligt på plats när delar av verksamheten stängs under längre skollov.
Efter debatten kring vistelsetiderna, har bildningsförvaltningens ledningsgrupp nu beslutat att göra en intern översyn av reglerna och hur de tillämpas. Som en del av granskningen förs samtal med såväl Skolverket som andra kommuner med liknande regelverk.
Eventuellt kan översynen  medföra vissa förändringar, meddelar förvaltningsledningen.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa