Byggteknik och Kärnhem – ord står mot ord

Kärnhems förklaring till varför man inte betalar slutnotan för Örebroentreprenaden går stick i stäv med Byggtekniks version.

I stort sett alla pågående entreprenader kommer att slutföras efter Byggtekniks konkurs meddelar konkursförvaltaren, advokat Ulf Norin.

I stort sett alla pågående entreprenader kommer att slutföras efter Byggtekniks konkurs meddelar konkursförvaltaren, advokat Ulf Norin.

Foto: Rebecka Jonsson

Katrineholms kommun2019-11-07 05:23

Under tisdagen gav Kärnhem sin version om varför man inte har betalat Byggtekniks sluträkning för Örebroentreprenaden.

Kärnhem vägrade betala de sista 10 miljonerna för de fyra flerfamiljshus som Byggteknik byggt på entreprenad i Örebro. 

Enligt Kärnhems vd Malin Svensson blev 42 miljoner kronor dyrare än de 159 miljoner som avtalats och kostnadsökningarna ska inte ha godkänts av Kärnhem.

Konkursförvaltaren, advokat Ulf Norin, säger att parterna har olika uppfattningar om händelseförloppet.

– Byggteknik har meddelat att man har avtal om att arbetet skulle utföras på löpande räkning, säger han.

Arbetet med att samla in uppgifter om tillgångar och skulder pågår, men tyngdpunkten ligger på det mest akuta.

– Det som är prioriterat är att slutföra pågående entreprenader och hitta en köpare till rörelsen. Det är det som jag fokuserar på, säger Ulf Norin. 

Hur många underentreprenörer och leverantörer berörs av konkursen?

– Det är många, men jag har ännu ingen överblick hur många det rör sig om. Underentreprenörer och leverantörer drabbas i högre grad. I beställarledet är det inte speciellt många som drabbas, då i stort sett alla entreprenader som är pågående kommer att slutföras. Det rör sig om ett 20-tal entreprenader som vi håller på med för tillfället.

Först i mitten av december ska konkursbouppteckningen vara klar. Konkursbouppteckning är sammanställningen över bland annat vilka tillgångar och skulder som finns och vilka som har fordringar i konkursen.

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!