Busskort en käpp i hjulet för elever

Villkoren för skolelevernas busskort har blivit en käpp i hjulet för flera gymnasieungdomar. Nu lyfts problemet politiskt.

Katrineholms kommun 26 november 2019 11:23

Det är Victoria Barrsäter (C) som med ett initiativ i bildningsnämnden kräver en översyn av resekorten. Möjligheten att nyttja dem är så pass begränsad att det blivit ett problem för flera gymnasieelever.

Det blev Barrsäter varse under det senaste programrådet på Lindengymnasiets handelsprogram. Skolan samarbetar med Duveholmsgymnasiet om vissa kurser, vilket kräver att elever smidigt behöver ta sig mellan skolorna.
Eleverna är i vissa fall också beroende av kollektivtrafiken för praktik och arbetsplatsförlagd utbildning, som ibland kan behöva ske under kvällstid och helger.
Dessutom ser C ett behov hos barn och unga att kunna ta sig till fritidsaktiviteter utanför skoltid, skriver Barrsäter i nämndinitiativet.

Kruxet är att skolkortet endast medger tre resor per vardag och inte alls efter klockan 18. Ibland räcker resorna därmed inte till. 
På helger och röda dagar kan resekortet inte nyttjas alls. 
Barrsäter har fått veta att skolan emellanåt kringgått problemet genom att betala bussbiljetter med hjälp av elevpengen. "Så är det inte tänkt", konstaterar hon och vill att nämnden ska ge bildningsförvaltningen i uppdrag att hitta en lösning.

Hon är inte främmande för att nämnden på kort sikt avsätter extra pengar till resorna. Men i grunden kan kommunens avtal med Region Sörmland behöva omförhandlas, anser hon.
Skolkortet fungerar efter samma premisser i länets alla kommuner – utom i Eskilstuna. Där gäller kortet för fyra resor per dag och under hela veckan.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa