Budgeten ska debatteras och klubbas

Under ett extra långt sammanträde möts kommunfullmäktige för att debattera och fatta beslut om budgeten.

Katrineholms kommun 11 november 2019 12:26

Som brukligt är när fullmäktige ska fatta beslut om kommunens budget samlas politikerna på måndag den 18 november redan på morgonen till ett extra långt möte. 

Budgeten styr på många sätt kommunens verksamheter under det kommande året. Som tidningen har berättat har oppositionspartierna lagt fram egna förslag. Men med en till visshet gränsande sannolikhet är det naturligtvis Socialdemokraternas och Moderaternas budget som till sist kommer att klubbas av fullmäktige.

Majoritetens budgetförslag siktar mot ett rekordstort överskott för kommunen på 50 miljoner kronor. Samtidigt får flera nämnder mer pengar nästa år, bland dem bildningsnämnden och vård- och omsorgsnämnden.

Även om budgeten är det största ärendet på sammanträdet, ska politikerna också fatta beslut i flera andra frågor. Dit hör kommunens delårsapport, som återremitterades när den senast var uppe hos kommunfullmäktige. Orsaken var den skarpa kritik, som revisorerna riktat mot rapporten. 

Nu kommer delårsrapporten tillbaka, trots kritiken. I handlingarna står att läsa att de brister som påtalats av revisorerna ska rättas till årsredovisningen för 2019.

Oppositionspartierna är fortsatt kritiska. I kommunstyrelsen reserverade sig C, L, KD och V mot majoritetens beslut att skicka tillbaka delårsrapporten till fullmäktige med förslaget att lägga den till handlingarna. De fyra oppositionspartierna skriver att bristerna i delårsrapporten inte har åtgärdats, trots att detta var syftet med återremissen.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa