Det säger Katarina Enqvist-Bolin, chef för Arbetsförmedlingen i Katrineholm och Flen.

Arbetslösheten har minskat under en längre tid men nu har det skett ett trendbrott. I december ökade arbetslösheten i landet med 0,7 procentenheter till 7,4 procent. I Katrineholm var 9,5 procent inskrivna som arbetslösa i december. 

–  Om man jämför med för ett år sedan så ser vi en liten ökning på 0,1 procentenheter. Arbetslösheten i Katrineholm har minskat varje månad hela året fram till december, där tippade vi lite över kanten, säger Katarina Enqvist-Bolin.

Artikelbild

| "Gymnasiet och körkort är fortfarande vattendelaren", säger Katarina Enqvist-Bolin, chef för Arbetsförmedlingen i Katrineholm och Flen.

–  Man ska inte se för deppigt på det här. Det är inte någon störtdykning. Det är fortfarande ett stort behov av arbetskraft. Men vi och kommunen måste göra vad vi kan för att höja utbildningsnivån, fortsätter hon.

Katrineholm ligger fortfarande under genomsnittet i länet, som ligger på 10,2 procent.

–  Vi har inte haft några extrema varsel utan det handlar om att konjunkturen börjar att plana ut, säger Katarina Enqvist-Bolin.

I dag finns 2588 katrineholmare inskrivna på arbetsförmedlingen. Av dessa saknar 1248 personer gymnasieutbildning.

Enligt Katarina Enqvist-Bolin finns det fortfarande ett stort behov av arbetskraft i Katrineholm. Men många lågutbildade saknar den kompetens som krävs.

– Många i Katrineholm behöver en grundläggande utbildning. De behöver vara färdiga med SFI och något som liknar en gymnasieutbildning för att vi ska kunna jobba vidare med dem, säger hon.