100 ÅR: NY KONSTAPEL I KATRINEHOLM

Vid Katrineholms poliskår har till poliskonstapel förordnats G. M. Pettersson-Vall från Nicolai församling i Stockholm och till extra poliskonstapel arbetaren J. A. Eriksson från Katrineholm.

100 ÅR: ARBETARE HJÄLPER NÖDLIDANDE

Pumpseparators arbetare i Katrineholm ha till landsorganisationen avsänt 450 kr., av vilka medel hälften skall användas till de nödlidande Wienbarnen och hälften till inköp av medicin till de nödlidande i Ryssland. Bolagsledningen har samtidigt sänt Svenska Röda korset 225 kr. till samma ändamål.

100 ÅR: PRODUKTIV LÄROBOKSFÖRFATTARE

En produktiv läroboksförfattare ha vi i Katrineholm i läraren vid Katrineholms enskilda läroverk, fil. mag. John-Elis Högberg. Från Katrineholms-Kurirens tryckeri har mag. H. under en kort tid låtit utgiva av sig författade läro- och hjälpböcker till ett antal av ej mindre än sex. Böckernas titlar äro: Konjunktiven i tyskan, Prepositioner i tyskan, förbundna än med dativ och än med ackusativ och varför, Över de största svårigheterna i tyskan, Floders genus i tyskan, Praktiska hjälpreda för inlärande av svenska språkets sats-, satsdels- och ordklassanalys, samt Över de största svårigheterna i latinet.

100 ÅR: MARKNADSBESÖKARE FRÖSO TILL DÖDS

En minnesgod 83-årig person i Ättersta i Österåker har för Kurirens meddelare berättat om det gruvliga oväder, som den 28 januari år 1850 överraskade de hemfarande besökarna från Vingåkersmarknaden.

Det var mot aftonen, då affärerna voro avslutande och en stor del av de många besökarna voro på resa hem, som ovädret infann sig Vår berättares far var även med bland de hemfarande och slapp med knapp nöd undan stormen. Hästen måste vid framkomsten ledas in i stugan för att tina upp. Hur kallt det var kunde man ej bestämma, då termometern då ännu ej var i bruk. De två liv, som gingo förlorade, tillhörde besökare från Gimmerstatrakten i Julita. De fröso till döds.,

50 ÅR: ÄNNU EN KVARN FÖRSVINNER

– Den fria företagsamheten i det här landet håller på att dö ut. Det är ohållbart att försöka driva en kvarn när lantbrukarna försvinner, säger kvarnmästare Harry Claesson vid Sibro, på gränsen mellan Årdala och Ripsa.