Sedan förra veckan är trafikljusen i korsningen Vingåkersvägen/Oppundavägen/Västgötagatan helt släckta. Orsaken är väderrelaterad.

– Det är en gammal anläggning och den tog stryk när åskan gick fram. När det sedan kom regn blev det svart, säger Daniel Lagmyr, drifttekniker på service- och teknikförvaltningen.

Han försökte först själv laga anläggningen och ljusen kom faktiskt igång en kort period i måndags. Men sedan slocknade de igen. En entreprenör kallades in, som inte heller lyckades hitta felet.

Nu väntar man på att ytterligare expertis ska undersöka anläggningen.

– De är superexperter men har väldigt mycket att göra så vi vet inte riktigt när de kan komma. Förhoppningsvis denna vecka, säger Daniel Lagmyr.