Som Katrineholms-Kuriren tidigare skrivit, ska ett nytt avsnitt av Vasavägen förvandlas till den sista delen av Stråket, med byggstart i mars. Bland annat ska en rondell byggas där det i dag är trafikljus, vid Fabriksgatan. Dessutom ska en gångpassage skapas, där gående kan ta sig över Vasavägen utan att ha företräde mot bilisterna.

De här förändringarna upprör Lars-Ove Nederman, som är ordförande i Synskadades riksförbund Katrineholm-Vingåker:

– Gångpassager är rent livsfarliga! Där ska man ha ögonkontakt för att avgöra vem som har företräde. Men om man inte kan använda ögonen kan man ju lika gärna gå över gatan var som helst. De av oss som faktiskt vågar sig ut får en farligare trafikmiljö.

Artikelbild

| "Rödljusen är vår bästa passage", säger Lars-Ove Nederman, och syftar på att det tickande ljudet signalerar när det är säkert att korsa gatan.

Att trafikljusen försvinner och ersätts med en rondell innebär också svårigheter för synskadade, menar Nederman.

– Rödljusen är vår bästa passage. De har ljudsignaler som talar om att det är säkert att gå över.

Johan Ekstrand är projektledare för Stråket. Han säger att flera åtgärder ska skapa en säker trafikmiljö även för synskadade.

– Vi har haft mycket kontakt med Funktionsrättsrådet och diskuterat hur och var vi ska bygga ledstråk för synskadade. Vi vill göra Stråket så säkert det går, säger han.

När trafikljusen tas bort kommer mönstrade plattor i marken att visa var det är säkert att korsa gatan.

– Tidigare har det inte funnits någon anpassning alls för synskadade. Trafikljusens tickande kan vara en falsk säkerhet, bland annat har bilister som svänger höger från Vasabron in på Fabriksgatan grönt ljus samtidigt som de gående som ska korsa Fabriksgatan.

Högsta tillåtna hastighet längs Stråket kommer att vara 40 kilometer i timmen, men i praktiken kommer det att gå långsammare, menar Johan Ekstrand.

– Fysiska hinder gör att man inte kan passera fortare än i 30 vid övergångsställena.

Bland annat blir det upphöjningar och smalare gata.

– Lägre fart ger högre uppmärksamhet hos bilisterna. På bredare gator med platta övergångsställen är det lättare att svischa förbi.

Gångpassagen över Vasavägen byggs för att det ändå passerar många där, trots att det i dag saknas övergångsställe.

– Det har varit mycket spring från parkeringen vid Gullvivan över gatan till Kvarnen. Det är svårt att förhindra så nu underlättar vi genom att bygga en passage. Synskadade som inte vill använda den har nära till både övergångsställe och gångfartsområde, säger Johan Ekstrand.