Svårt att hitta sjuksköterskor till Kullbergska

Det är svårare att rekrytera sjuksköterskor till Kullbergska sjukhuset i sommar jämfört med tidigare år. Det konstaterar Birgitta Barkne Nilsson, verksamhetschef på vårdplats- och mottagningsenheten.

20 maj 2019 09:35

– Dels tror jag att det beror på att vi inte har lika många sjuksköterskor som blir färdiga i sommar. Dels upplever jag att det är en annan rörlighet bland sjuksköterskor och undersköterskor i dag, jämfört med tidigare, säger Birgitta Barkne Nilsson.

Överlag upplever hon dock att situationen ser bättre ut i år.

På undersköterskesidan börjar det se bra ut.

– Sedan är det alltid ett pussel innan vi är klara. Många sommarvikarier har börjat sin inskolning nu och känner sig för och alla tycker inte att de passar och då kan man få ett avhopp. Men det ser ändå bra ut på undersköterskesidan.

Värre är det för SSI-vården, det vill säga specialiserad sjukvård i hemmet.

– Det beror på sjukskrivningar. Det är svårt att styra över. Vi kommer att ha verksamheten i gång och vi kommer att lösa det men om jag ska jämföra med förra sommaren ser det värre ut i år, säger Birgitta Barkne Nilsson.

Vid midsommar slutar man att operera patienter som behöver ligga kvar på sjukhuset för vård och under fyra sommarveckor stängs operation helt. Under sommaren flyttas också alla medicinska vårdplatser från två plan till ett plan, för att optimera bemanningen.

Om personalen kommer att erbjudas sommarbonus för att arbeta där det saknas personal är för tidigt att säga.

– Så har det varit förut om somrarna. Det är ett beslut som hälso- och sjukvårdsledningen tar. Men så länge finns det inget beslut om någon sommarbonus, säger Birgitta Barkne Nilsson.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Carina Bergius