Efter vissa förseningar har en del av Strålsäkerhetsmyndigheten kunnat flytta in i centrala Katrineholm. De har dessutom en nytillträdd generaldirektör, Nina Cromnier, sedan 1 juni.

– Förändringar kan förstås vara utmanande, sa miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP), som under sitt invigningstal gladdes åt att flytten hanterats på ett bra sätt.

Myndigheten består av flera enheter och alla dessa finns nu representerade i både Solna och Katrineholm.

Nina Cromnier är nöjd med att ha kvar medarbetare, som valt att flytta med eller pendla, såväl som med nyrekryteringen från hela regionen. Flytten har också inneburit fler resfria möten, enligt henne.

– Vi har fler Skypemöten, inom myndigheten och med externa intressenter. Det skulle ha hänt i alla fall, men det har fått accelererad kraft, sa hon.

Själv bor hon i Stockholm och har en övernattningslägenhet i Katrineholm. Helene Asp, chef för miljöövervakningsenheten, har köpt ett hus.

– När jag förstod vad detta skulle innebära, tänkte jag att om jag ska vara med om detta behöver jag ha möjlighet att sova över. Även om man kan jobba på tåget, så ska det funka med ytterligare resor i Stockholm. Nu kan jag gå till jobbet på 13 minuter, det är första gången!

Göran Dahlström (S), kommunstyrelsens ordförande, lyfte fram att han varit på regeringen om att få myndigheter till kommunen.

– Tänk att så mycket positivt kan hända när man flyttar till Katrineholm. Det är viktigt för oss att få hit arbetsplatser som kräver högre utbildning, sa han.