I enighet med enprocentsregeln, som innebär att en procent av ett bygges totala kostnad ska gå till offentlig konst, utlyser kommunen en konsttävling. Det handlar om offentlig konst till äldreboendet Duvfegården som håller på att byggas invid strandgården. Bygget beräknas kosta 274 miljoner. Kommunen räknar med att köpa in de vinnande bidragen till ett sammanlagt värde av 1,8 miljoner kronor. Resterande 750 000 kronor kommer att användas till att köpa in enstaka verk.

–  Vi vill att de äldre ska få vistas i en hemtrevlig miljö. Jag har svårt att tänka mig att någon skulle vara nöjd om vi lämnade väggarna tomma. Det handlar om ett stort boende och det kommer finnas många väggar att fylla. För det krävs en stor budget, säger Sofia Lycke, konstansvarig för projektet.

I upphandlingen efterfrågar kommunen verk att fylla fyra platser inne på boendet. Det handlar i första hand om entréer och trapphus. Vanliga inramade tavlor är man inte intresserade av, istället efterfrågas taktil konst som kan upplevas med andra sinnen än synen.

– Konsten ska inte bara skapa en vackrare miljöer utan också stimulans och samtal, kanske väcka barndomsminnen, fortsätter Sofia Lycke.

Inför tävlingen har man fört samtal med både personal och äldre på andra boenden. Det visade sig vara viktigt att konsten är lugnande, tydlig och lätt att förstå. Den ska också vara lätt att rengöra och måste tåla beröring.