Skenande nota för upprustning av Stadsparkens krog

Renoveringen av restaurangen i Stadsparken skulle i ett första skede kosta 4,5 miljoner. Men slutnotan landar på nästan 14 miljoner för skattebetalarna.

26 augusti 2019 20:25

Det visar en granskning av kostnaderna som Katrineholms-Kuriren har gjort. En tillbakablick i arkivet tar oss till oktober 2017 när bomben släpptes: Kommunen köpte då ut mångåriga hyresgästen Muhammer Türk från Stadsparken för 4,1 miljon kronor.

– Vi ska titta på behovet av yttre renoveringar och bjuda in alla krögare och entreprenörer att till kommundirektören komma med förslag på upplägg, sa kommunalrådet Göran Dahlström (S).

Flera intressenter fanns redan då. I februari 2018 stod det klart att Katrineholmsbördige stjärnkocken Tommy Myllymäki med kompanjoner skulle driva restaurangen i stadsparken.

Renoveringen beräknades kosta 4,5 miljoner, enligt uppgifter till tidningen i mars 2018. Den skulle bekostas av kommunen, inte delas med krögaren som först aviserats. Sari Eriksson berättade då att inventarier, köksutrusning, maskiner och inredning skulle bekostas av hyresgästen.

– Det har inte gjorts något i lokalen på många år. Vi har sett det som nödvändigt, oavsett hyresgäst, förklarade hon.

I mars 2019, nio månader efter att Parken restaurang & bar slog upp portarna, offentliggjordes en utbyggnad. Även denna gång skulle fastighetsägaren, det vill säga kommunen, stå för notan. Den beräknades landa på drygt tre miljoner.

Katrineholms-Kurirens sammanräkning av fakturorna från de båda ombyggnationerna visar att kostnaderna varit grovt underskattade. Med enkel matematik borde den vara 7,5 miljoner, enligt det som offentliggjordes. Men enligt kommundirektören budgeterades ytterligare 600 000 kronor för den första ombyggnaden och 750 000 kronor för glastillbyggnaden. De pengarna nämndes aldrig när idéerna presenterades för allmänheten.

Den totala kostnaden landar på 13 842 618 kronor exklusive moms, alltså nästan 14 miljoner kronor, enligt de fakturor som ekonomikontoret har lämnat ut på tidningens begäran. Renoveringen blev alltså nästan dubbelt så dyr som beräknat.

Kommundirektören Sari Eriksson menar att hon har haft koll på att kostnaderna har skenat och förklarar:

– När de började riva, så såg de att det var väldigt mycket som var i ett sånt skick som man absolut inte kunde se innan. De har behövt bygga i stort sett en ny restaurang. Det var bärande väggar som hade tagits bort och all el behövde bytas. Det var en massa såna saker som inte gick att förutspå men som vi var tvungna att göras om helt.

Hade ni gjort satsningen om ni hade vetat om att det skulle kosta nästan 14 miljoner?

– Det är en jättebra fråga, men det tror jag att vi hade gjort. Stadsparken är ju en otroligt viktig plats för Katrineholm. Vi räknar med att ta in kostnaden på hyran, säger Sari Eriksson.

För att få loss pengar har medel omfördelats från andra kommunala investeringar under förra året och i år. Inga politiska beslut om några extra tillskott till restaurangen har fattats, men politikerna har fått information om fördyrningen, enligt kommundirektören.

Kommunen har nu slantat upp totalt 18 miljoner för en ny restaurang i Stadsparken, om man räknar med uppgörelsen med MuhammerTürk. Smakar det så kostar det.

Sari Eriksson tycker att det är väl investerade pengar trots att det blev dyrare än beräknat.

– Så mycket folk som det har varit där, tror jag att många tycker det är en trevlig restaurang att ha.

Renoveringen av parkrestaurangen resulterade i en stor hög av fakturor från hantverkare och konsulter. Kommunen har köpt en pizzaugn, ett restaurangkök och en platsbyggd soffa.

I fakturaunderlaget framgår det att inventarier och köksutrustning har köpts in, trots att dessa skulle bekostas av restaurangens hyresgäst. Katrineholms kommun äger numera en napolitansk pizzaugn från Östersunds kakelugnsmakeri & vedugnsfabrik som köpts in och installerats till en kostnad av 193 000 kronor exklusive moms. Den fasta köksutrustningen från Perfekta gick loss på 378 000 och enligt specifikationerna ingick diskbänkar med bassängbana, värmeskåp, flera sorters kylar och hyllor till kök, kyl- och frysrum.

Jens Fager AB har fakturerat totalt 376 000 kronor för ritningsunderlag och inredning och i kostnaden ingår en platsbyggd soffa i naturgarvat läder för 140 000 kronor. Jens Fager är formgivare och vän med Tommy Myllymäki sedan skoltiden i Katrineholm. De har aktiebolaget Nouie Business tillsammans och Fager sitter också i styrelsen för bolaget Mat i Julitas dotter AB, det företag som driver Parken restaurang & bar.

Fagers projekteringsarbete har tagit 100 timmar i anspråk och arvodet är 1180 kronor i timmen.

Enligt kommundirektören Sari Eriksson är det endast fasta inventarier och köksutrustning som betalats, och att de hör till byggnaden och inte hyresgästen.

– Kostnaden för inventarier och köksutrustning ska tas in via en utökad hyra.

Upphandlingen har gjorts via kommunens bolag Kfab, som har förvaltningsuppdraget. Samtliga kostnader är exklusive moms.

Detta har hänt:

I oktober 2017 övertar Katrineholms kommun hyreskontraktet för stadsparkens restaurang från MuhammerTürk som köps ut för 4,1 miljoner.

I februari 2018 stod det klart att Katrineholmsbördige stjärnkocken Tommy Myllymäki med kompanjoner skulle få driva restaurang i stadsparken.

I juni 2018 öppnar Parken restaurang & bar.

I juli 2019 öppnade den nya restaurangdelen Orangeriet efter en utbyggnad bekostad av kommunen. Här serveras napolitansk pizza.

Största utgifterna:

Tegelstaden bygg: 7,8 miljoner

Oppunda el: 1,7 miljoner

Indoor energy services: 1,3 miljoner

Rörproduktion: 808 000 kronor

Ventpartner: 324 000 kronor

Ventilationsprojekt: 318 000 kronor

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!