Samövning gav insikter som är värdefulla vid vattenkris

Under torsdagen genomfördes en samövning mellan Sörmlands vatten samt Katrineholms och Flens kommun om vad som händer om dricksvattnet blir odrickbart.

6 november 2017 13:00

Övning ger färdighet och det är alltid bra att vara förberedd på en eventuell kris. I torsdags var det dags för Flen och Katrineholms kommun att i tillsammans med Sörmlands vatten öva. Scenariot var att diesel hade förorenat de båda kommunernas dricksvatten och svårigheterna var stora att få fram vatten till äldreboenden och skolor.

‒Det blir ingen bra dag på jobbet om det här skulle hända på riktigt. Syftet med övningen var att vi ska samverka mellan kommunerna, se vilka ansvarsområden vi har, vem som gör vad och hur vi kan hjälpa varandra på olika vis. Sörmland vatten äger frågan och vi ville se om vi skulle klara av ansvarsfördelningen och annat, förklarar kommunens säkerhetschef Peter Henriksson.

Han säger att erfarenheter från andra kommuner där vattnet blivit odrickbart visar att det slår hårt mot hela samhället och det tar tid att rensa ledningar och få ordning på vattenkvalitén igen.

Hur skulle Katrineholm klara av en eventuell vattenkris?

‒ Det skulle bli otroligt ansträngt, men med hjälp av Sörmland vatten som har kompetensen och en mycket tydlig ledning och styrning skulle vi klara av det. De har bra koll och rutiner för det här och är på tårna om det här skulle hända. För kommunens del handlar det om att göra prioriteringar i våra dagliga verksamheter för barn, gamla och sjuka. Äldreomsorgen och vårdboenden prioriteras, men vi behöver även insatser i våra skolor och förskolor.

I övningsscenariot kunde rutinerna gås igenom. Om vattnet förorenas ordnar Sörmland vatten ett nödvattensystem och får ut tankar i kommunen där man kan hämta dricksvatten.

‒Man ser till att få ut dricksvatten till äldreomsorgen som är prioriterad och sen börjar vi i kommunen gå igenom vilka verksamheter som kan stängas ner eller flyttas. Det går exempelvis inte att skicka hem alla barn, eftersom det kan finnas föräldrar som är involverade i krisarbetet inom till exempel räddningstjänsten.

Har folk i allmänhet en krisberedskap?

‒Samhället är inte lika robust som förr och jag tror att yngre förlitar på att samhället ordnar allt åt en. De som är äldre och de som bor på landsorten är mer vana vid att hämta vatten i dunk och har möjlighet att elda hemma. En samhällskris är en utmaning för alla och det viktigaste är i första skedet att hålla sig informerad.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Emma Eriksson