Revyn hamnade i politiskt blåsväder

Under onsdagen hade kommunstyrelsen ett sista sammanträde innan sommaren. På agendan fanns både det planerade parkeringshuset på Norr men också Katrineholmsrevyn.

20 juni 2019 16:46

Under mötet diskuterades bland annat det parkeringshus i två våningar som ska byggas på Norr vid pendlarparkeringarna. Kommunstyrelsens ordförande Göran Dahlström (S) uppger att man rör sig framåt i processen och att nödvändiga kontrakt nu är skrivna. KFAB, Katrineholms fastighetsaktiebolag, och Tegelstaden kommer att ansvara för byggnationen som förvänts starta till hösten.

På dagordningen stod också en översikt av hur väl vård- och omsorgsförvaltningen har lyckats följa årets budget. Kommunen har tvingats till hårda åtstramningar inom flera områden för att kompensera för de underskott som framförallt socialnämnden tillsammans med vård- och omsorgsnämnden dragit på sig de senaste åren. Det handlar om stora summor och besparingarna har inte bara drabbat vård- och omsorgsnämnden, utan också kommunens andra verksamheter, bland annat skolan.

Ledningen har nu bytts ut och resultaten ser redan mer balanserade ut enligt Göran Dahlström, som uppger att man är mycket nöjd med utvecklingen.

– Nämnderna har verkligen gjort ett kanonjobb i år, tycker Göran Dahlström.

Slutligen diskuterades Katrineholmsrevyn som nu funnits i 32 år. Evenemanget blev föremål för skilda meningar när Centern inte ville ge den traditionsenliga och ofta välbesökta revyn fortsatt stöd. Partiets invändningar fick inte gehör och revyn får således fortsatt kommunalt stöd.

Rättelse: I en tidigare version av artikeln uppgavs felaktigt att hela oppositionen motsatte sig fortsatt stöd till Katrineholmsrevyn.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Emmilie Haglund