Remiss till obduktion slarvades bort

En obduktionsremiss slarvades bort och en man som dödförklarats på Kullbergska sjukhusets akutmottagning blev därför aldrig obducerad. Anhöriga fick därmed aldrig något svar på vad som orsakat mannens död.

2 juli 2018 16:34

Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, riktar nu kritik mot akutmottagningen på Kullbergska sjukhuset för brister i hanteringen av en obduktionsremiss.

En manlig patient avled i ambulansen på väg till Kullbergska sjukhusets akutmottagning i april förra året. Ambulanspersonal hade under färden genomfört hjärt- och lungräddning i omkring 40 minuter.

Patienten dödförklarades av läkare på akuten som erbjöd de anhöriga en klinisk obduktion för att fastställa dödsorsaken, eftersom mannen drabbats av hjärtstopp utan känd förklaring.

Fem månader efter dödsfallet fick familjen till den avlidne veta att obduktionsremissen slarvats bort och att den döde aldrig blivit obducerad. De anhöriga tog, enligt anmälan, mycket illa upp och ansåg att ärendet skötts på ett oprofessionellt och respektlöst sätt.

Ivo har inte fullt ut kunnat klarlägga vad som gått fel, men anser att Kullbergskas akutmottagning brustit i hanteringen av obduktionsremissen. Enligt journalen hade remissen faxats två gånger till patologen i Eskilstuna, där obduktioner utförs, men ingen kontrollringning från Kullbergska hade genomförts, något som ska ingå i rutinen när obduktionsremisser faxas för att säkerställa att remissen nått fram.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Andreas Lindhe